Mannen bak ekstrem programmering

Mannen bak ekstrem programmering

- Scrum er en prosjektlederstrategi. Ekstrem programmering er en ingeniørdisiplin, mener Kent Beck.

- Vi har klart å få en av storhetene i programmeringsverdenen til Norge, sier Dan Vigeland, daglig leder i Iterate AS.

Kent Beck har nemlig vært på sitt første besøk i Norge, for å lære opp fagfolkene i Iterate.

- XP og Agile har forskjellige sett med verdier, forskjellige prinsipper og forskjellig praksis, sier Kent Beck, som nå jobber i Three Rivers Institute.

Det var Beck som utviklet XP (Xtreme Programming) under arbeidet med å lage et nytt lønnssystem hos bilfabrikanten Chrysler på slutten av 1990-tallet. Lønnsystemet døde på grunn av at Daimler-Benz kjøpte Chrysler.

Prinsippene i XP ble i 1999 publisert i boken Extreme Programming Explained.

Kontrovers

Ideen med ekstrem programmering skapte mye interesse og mye kontrovers, fordi det for mange virket radikalt selv om det på en rekke områder var beste praksis.

For allerede på sekstitallet benyttet NASA (National Aeronautic and Space Administration) ideen med å planlegge og tilrettelegge for testing før neste lille utviklingstrinn.

I henhold til filosofien i ekstrem programmering skal det allerede etter den første uken kunne demonstreres verdi for å dokumentere at man har riktig oppfatning av oppgaven.

Mer etter hvert

I motsetning vil agile eller smidig ofte levere lite resultat på begynnelsen av et prosjekt, men desto mer etter hvert.

- Funksjonalitet og relasjoner er det viktigste i Scrum. Det er en prosjektlederstrategi. XP forutsetter stadige leveringer og er en ingeniørdisiplin, fremhever Kent Beck.

Sprint med 14 dagers levering, ståmøter, Scrummaster, prosjekteier, et utviklingsteam på typisk syv fagfolk, testdrevet utvikling og veggrafer med utført og gjenstående oppgaver beskriver den vanligste formen for smidig utvikling.

De fleste kompetente utviklingsmiljøer i Norge har erfaring med og bruker til dels smidig utvikling aktivt. De færreste vil si de driver med ekstrem programmering.

Manifest

I februar 2001 samlet 17 fagfolk som alle representerte forskjellige nye tilnærminger til programvareutvikling, seg i fjellene i Utah og utarbeidet Agile manifesto, det smidige manifest.

Vurderes Agile Manifesto, lener det seg mer mot ekstrem programmering enn smidig, men også tilhengere av smidig med Scrum som prosjektmetodikk kan være enig i de fire teser. Les videre på neste side!

Utvikling