Mer it-makt til Aasrud

Mer it-makt til Aasrud

Fornyingsdepartementet får mer innflytelse på viktige it-saker i statsbudsjettet.

Fornyingsdepartementet (FAD) får en ny og mer aktiv rolle i statsbudsjettprosessen. Det går frem av et delvis hemmeligstemplet internt notat.

Planen er å oppnå bedre samordning og styring av it-relaterte satsningsforslag, og i praksis skal FAD fra og med statsbudsjettet for 2011 få kopi av satsningsforslag med store eller viktige it-tiltak for å vurdere gjennomføringen.

- Målet er å få mer ut av it-investeringene. Å få ting til å henge mer sammen har tidligere vært mislykket, men nå skal FAD sørge for mer helhetlige offentlige løsninger, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud til Computerworld.

1. februar

FAD har lenge lekt med tanken på dette, men det er først nå det hele trer i kraft i praksis, og det på meget konkret vis. Fristen for å levere inn kommende satsninger til 2011-budsjettet er allerede 1. februar i år, og da vil en intern FAD-arbeidsgruppe ha ti dager på seg til å vurdere forslagene.

Forslagene skal blant annet vurderes ut fra statens arkitekturprinsipp, bruk av Altinn og eID, samt et egendeklarasjonsskjema for hvordan forslaget forholder seg til det statlige arkitekturprinsippet og fastsatte standarder.

- Det er vedtatt et felles arkitekturprinsipp, og FAD har fått en særskilt rolle til å kontrollere samsvar med reglene, sier Aasrud.

Sentralisering

Det har vært trøbbel på dette området før. Senest i oktober i fjor høstet staten kritikk fra Riksrevisjonen for å drive lite effektiv forvaltning på it-området.

Når FAD nå skal inn og aktivt vurdere alle storsatsinger, skal de blant annet vurdere om det er mulighet for å gjenbruke komponenter. Planen er at FAD deretter vil videresende sin oppsummering til Finansdepartementet.

It-utviklingen i det offentlige har de siste årene vært veldig desentralisert.

- Blir det mer sentralisert nå som FAD skal vurdere it-prosjektene?

- Det blir mer sentralisering, men den enkelte etat skal selv stå for utviklingen.

- Får FAD mer makt?

- Nå er ikke FAD så opptatt av makt, men av å samordne it på en bedre måte.

Les om:

Utvikling