- Microsofts dokumentformat er ubrukelig

- Microsofts dokumentformat er ubrukelig

Et Microsoft-vennlig utspill i Computerworld i går har vakt sterke reaksjoner. To av Norges største tungvektere tar sterkt til motmæle mot at Open XML blir ISO-standard.

- Det er svært skadelig om vi ender opp med to ISO-standarder for dokumentformater. Da får vi en balkanisering som dreper verdien av en felles standard, og det er det ingen som ønsker seg. Åpne standarder har vært uhyre viktig for internett. Husk at weben aldri hadde tatt av hvis vi ikke hadde hatt HTML i bunnen.

Det sier Håkon Wium Lie, teknologidirektør i Opera Software og mangeårig medlem i W3C. Lie var selv involvert i utviklingen av HTML og var hovedarkitekten bak mal-standarden CSS (Cascading Style Sheets), som er i utstrakt bruk på web.

Computerworld møtte i går Lie sammen med Steve Pepper, medlem i Norsk Standard. Pepper har vært med i IT-standardiseringsarbeidet siden utviklingen av SGML, forløperen til XML, og emnekart (Topics Maps), en annen mye brukt web-standard.

I løpet av august skal ISO-komiteen beslutte om Microsoft-utviklede Office Open XML (OOXML) skal godkjennes som ISO-standard. Resultatet kan bli avgjørende for Norges offentlige linje i saken, som går langt i å rette seg etter ISOs avgjørelse.

Mye motstand

Både Wium Lie og Pepper er medlemmer av JTC 1/SC 34, underkomiteen i ISO som har ansvar for dokumentstandarder. Det er rundt 150 medlemsland i ISO, og hvert lands stemme teller likt.

- Norge avgir stemme i august. Vi har fått flere nye medlemmer nylig, blant andre Statoil og Microsoft. Men det er stor motstand i gruppen mot å godkjenne OOXML. Et nei i denne saken vil legge mer press på Microsoft til å følge vedtatte standarder, og det er bra, sier Pepper.

Wium Lie og Pepper går kraftig til motmæle mot Shazahd Rana, som i et utspill på Computerworld.no hevder at arbeidet for å oppnå en global dokumentstandard er utopisk.

LES OGSÅ: - Global standard er utopi

Rana hevder at ODF er altfor teknisk begrenset, blant annet i forhold til å ivareta historikk og metadata i Office-dokumenter.

Viktig prinsipp

Ifølge Pepper er disse argumentene uholdbare:

- Dersom ODF har svakheter må Microsoft gjerne være med på å utbedre dem slik at vi får én felles standard som gjør dokumenter uavhengige av bestemte programvareleverandører.

- Utopier er bra. Det driver verden framover. Dette handler ikke først og fremst om teknologi, men om prinsipper. Det er svært positivt at Microsoft åpner opp sine lukkede formater, men det kan de gjøre uten at Office Open XML blir en ISO-standard. Det beste hadde egentlig vært om Microsoft slapp løs alle sine dokumentformater, også de binære som er blitt brukt av Word og Excel frem til nå, sier Pepper.

- Det vil forkludre ting med flere standarder som tjener samme formål. I stedet for å ha to samtidige ISO-standarder, kan vi heller bedre og vidererutvikle ODF, sier Wium Lie.

Sterkere konkurranse

- Og Microsoft kan tilføye støtte for ODF i Office. Det er svært viktig at man skiller mellom det som skal håndtere dokumentarven i en bedrift og det som skal anvendes framover. En ny ISO-standard kan ikke primært handle om kompatibilitet bakover med gamle Microsoft-dokumenter, sier Pepper.

Steve Pepper er sikker på at vi vil få en sterkere konkurranse i programvaremarkedet dersom ISO velger ikke å godkjenne OOXML.

- ODF vil gi større konkurranse enn i dag. Slik som det er nå er alle som har Word-dokumenter i lomma på Microsoft. Ved at man enes om én standard – ODF – vil brukere endelig få et reelt valg. Det er fint at Microsoft åpner sine lukkede formater, men det kan de gjøre utenfor ISO. Innenfor bør de heller bidra til fellesskapet ved å støtte ODF, sier Pepper.

7000 sider

Wium Lie mener også at selve standarden er nokså ubrukelig.

- Jeg tror til og med Microsoft selv vil få problemer med å implementere dette. OOXML er på 7000 sider, og har masse mangler. De skriver slike ting som “gjør som i Word 6.0 når du skal legge inn fotnoter”. Det er jo ikke en teknisk beskrivelse. At den er så lang gjør også at det er helt umulig å anvende den til noe fornuftig.

- Det vanlige er at en standard er på 100-200 sider, inndelt i oversiktlige moduler, sier Pepper. OOXML slik det er nå er ubrukelig som åpen standard.

Utvikling