Mot smidig bedriftsutvikling

Mot "smidig" bedriftsutvikling

Programvareutviklingsteknikker er med på å endre alle deler av virksomheten.

Smidig, et begrep som blir forbundet med programvareutvikling i korte intervaller, baner nå veg som filosfi for å styre virksomheter generelt, hvor ledelsen søker etter a bli smidige med fokus på samarbeid og fleksibilitet.

- I disse dager må bedrifter være smidige og responsive i håndteringen av økonomiske og forretningsmessige forhold, sier Jim Highsmith, en av medforfatterne av “Manifest for Agile Software Development”.

Dave Sharrock, direktør for konsulentfirmaet Agile42, er enig i at såkalte “smidige praksiser” beveger seg inn mer og mer inn i forretningsverdenen, ifølge Computerworlds nyhetstjeneste.

- Vi ser at flere og flere smidige kunsulentvirksomheter blir brakt inn av bedriftsledere eller lederskapsteam med behov for å gjøre hele produktportføljen og produktutviklingsprosessen til en “smidig” måte å jobbe på, sier Sharrock.

Lederskapet vil vite hvordan de skal samhandle med en smidig utviklingsorganisasjon, legger han til. Som eksempel bruker han sin tidligere arbeidsgiver Be2.com, som gjennoppbygde sitt selskap ved bruk av Scrum og smidige prosesser. Ledelsen benyttet en interaktiv tilnærming med håndteringen av hele selskapet.

Viktig for dagens forretninger å være "smidige"

Et annet eksempel er Land O’Frost, som er distributør av kjøttpålegg. Dette selskapet er viet til smidige rutiner når det gjelder måten selskapet blir stryrt på. Dette er viktig for å kunne forutse ulike ting og reagere i en rask skiftende verden.

- Hvis du ikke reagerer, i påvente av den type endring, kommer du ikke til å bli velykket, sier en talsmann for Land O’Frost.

De viktigste “smidig-indikatorene” hos Land O’Frost inkluderer å være fokusert, være rask og fleksibel på områder som salg og kundedrift, økonomi, personal og drift. De aller viktigste er det å være forberedt og kunne reagere rakst ved eventuelle endringer. Land O’Frost har utviklet en smidig-plan, en fleksibel model som innebærer å forutse endringer, generere tillit, initiere handling, frigjøre tenkning for så å vurdere resultatene.

Mer og mer populært

- “Smidig” kommer til sin rett innen bedriftsledelse, og har blitt en populært moteord innen softwareutvikling, sier Agile24-konsulent Sharrock.

Sharrock forteller at smidige teknikker alltid har vært brukt i ulike virksomheter, men at disse teknikkene ikke har vært definert før nå.

- Når du har en bra organisert og smidig programvareutvikling, begynner du automatisk og legge mer press på de andre delene av organisasjonen og selskapet til å begynne å arbeide på samme måte (smidig).

Viktig å være åpen for endring

“Lean”, en kvalitetsorientert produkssjonsstyring-metode som er en forløper for “smidig”, ble fremmet på 1970-tallet av W. Edwards Deming. Dette forteller teknologidirektør for konsulentfirmaet Valtech, Nathan Slippen.

- Når du ser på prinsippene for smidig ser du at de kan brukes på ulike nivåer i en bedrift, som for eksempel og redusuere og eliminere avfall, og for å finne måter å gjøre prosessene mer transparente på- begge fundamentale prinsipper av “lean”, sier han.

-En smidig praksis krever en ny måte å tenke på og deltagerne i prosessen må være i stand til å være imøtekommende når det gjelder endringer i hvordan ting blir gjort på, sier Sharrock.

Les om:

Utvikling