Nå er universell utforming vedtatt

Nå er universell utforming vedtatt

Fredag ble forskriften om universell utforming for it- og automatsystemer vedtatt i statsråd. - Det er en gledens dag for oss, sier Atle Lunde i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

For Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Fornyings- og administrasjonsdepartementet er det all grunn til å feire litt ekstra.

Forskriften om universell utforming for it-systemer og automater ble underskrevet fredag, og fra 1. juli 2014 skal alle nye nettsteder og automater som er til allmenn benyttelse være universelt utformet.

Forskriften ligger ute på regjeringens nettsider (PDF).

Endelig på plass

Fornyingsminister Rigmor Aasrud deltok i markeringen av forskriften hos Blindeforbundet i Oslo i dag, sammen med Atle Lunde i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund.

Ministeren gratulerer organisasjonene med dagen, og er tydelig glad for at forskriften om universell utforming i it, selv om den en stund vil være et "work in progress", gir et solid feste for videre arbeid.

Det vil nok bli noen endringer underveis, men med forskrift på plass vil arbeidet bli langt enklere.

- Endelig har vi fått forskriften vi har jobbet så lenge med på plass. Det har vært en lang vei for å komme dit vi er nå, sier Aasrud.

Hun er også begeistret for av Norge har tatt dette steget, for i forhold til land Norge liker å sammenligne seg med, er ikke dette noe som er gjort før.

- Vi har hentet inspirasjon der det trengtes, men her har vi gått litt foran. Jeg er helt siker på at vi kommer til å få besøk fra utlandet for å lære hvordan vi har gjort det her i Norge, legger Aasrud til.

Samarbeidet med brukerne, spesielt Norges Blindeforbund og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, har vært uvurdelig i arbeidet, sier Aasrud.

- I slike prosesser er det helt avgjørende høre på brukererfaringer. Vi hadde ikke klart det uten dere, sier ministeren til representantene for de to organisasjonene.

- Begynn planleggingen nå

Slik forskriften står nå, skal alle nye it-systemer (og automater) være universelt utformet fra 1. juli 2014, mens gamle systemer, eksisterende løsninger som allerede er på plass og i bruk, skal være klare innen 1. januar 2021.

Det gjelder både private og offentlige løsninger, selvsagt unntatt personlige nettsider.

- Alle nettsider og automater skal være omfattet av denne forskriften, og det er viktig at vi får en solid implementeringsprosess, forteller Aasrud.

Selv om det er mange som har jobbet med universell utforming, er det nok noen som er nødt til å følge med og tilpasse seg.

Det er jo ikke å legge skjul på at det vil bli kostnader innbakt i arbeidet med å tilrettelegge for universell utforming, og noen er bekymret. Men det er tatt hensyn til at ikke alle har de samme mulighetene til å kaste seg rundt, og Difi står klare til å hjelpe der det trengs.

Tilsynsfunksjonen vil som planlagt ligge hos Difi, og direktoratet legger ut informasjon på egne nettsider. Her finner man råd, informasjon om standardene og det man måtte ha behov for. Mer informasjon vil også ligge klart fra 1. juli.

I første omgang omfatter forskriften forøvrig allmennheten, og backofficeløsninger er ikke omfattet slik teksten står i dag.

- Men jeg tror at leverandørene nok vil tilpasse sine produkter. Det vil jo være en forventning, og vi kommer til å vurdere det ved utvidelse av forskriften, påpeker Aasrud.

Noen endringer

Det er også noen endringer som er lagt til siden forskriften var ute til høring.

Blant annet er formålsparagrafen spisset slik at dispensasjonsadgangen er strammet inn. Nå skal det være "særlig" tungveiende grunner til rette for å få dispensasjon fra forskriften.

Også standarden har blitt endret, her for å sørge for at standardene er teknisk sett plattformnøytrale.

Forskriften ligger ute i sin helhet på regjeringens nettsider (PDF).

Les om: