Node.js med det beste fra Io.js

RENT: Mikeal Rogers, tidligere talsmann for Io.js, lover renere syntaks i den nye Node.js. (Foto: mikealrogers.com)

Node.js med det beste fra Io.js

Kommende versjon av Node.js kommer med ECMAScript 6 og flere andre forbedringer.

Brukerne av Node.js, den populære plattformen for JavaScript på serversiden, kan se fram til en kommende versjon av systemet som fører de to variantene av plattformen sammen igjen.

Dette er det umiddelbare resultatet av at utbryterne i Io.js kom til enighet med den relativt nye stiftelsen som viderefører utviklingen av Node.js, etter at selskapet Joyent kastet kortene.

Kommer om «få uker»

Den kommende versjonen vil inneholde egenskaper fra den ECMAScript 6-spesifikasjonen som ligger under JavaScript, som allerede er på plass i Io.js. Dette fortalte Mikeal Rogers, som har vært talsmann for Io.js-forgreningen.

- Vi jobber nå med en kommende hovedversjon som er en sammensmeltning av det som finnes i Node.js 0.12 og det som har skjedd med Io.js, sa han i et intervju med våre kolleger i Infoworld.com.

- Dette skal være ferdig om noen få uker, la han til.

Det foreligger foreløpig ikke noe offisielt versjonsnummer på denne lanseringen. Den inneholder i tillegg flere andre tidligere løfter, som blant annet skal bidra til å forbedre asynkron programmering: Fire nye typer av collections, disse er Map, WeakMap, Set og WeakSet; egenskaper for å internasjonalisere koden; strengmaler (template strings) som tilbyr string literals for å realisere embedded expressions.

- Template strings gjør det mulig med svært ren liten syntaks for å sette sammen variabler, sa Rogers.

Utvikling