- Norge bør fortsatt stemme nei

- Norge bør fortsatt stemme nei

I morgen blir det avgjort om Norge vil at ISO godkjenner Microsofts dokumentformat OOXML. Les brevet som kan avgjøre saken.

En mange måneder lang og intens dragkamp nærmer seg slutten. Tidlig neste uke blir det endelig avgjort om ISO vil godkjenne dokumentformatet OOXML, som brukes i Microsofts kontorprogrammer.

Innspillene er mange og interessante. Patrick Durusau, som har redaktøransvar for ODF (Open Document Format), har tatt til orde for at ISO bør godkjenne formatet som ble utarbeidet av Microsoft og deretter overlatt til Ecma International.

LES OGSÅ: - ODF taper hvis OOXML forkastes

I Norge har nå en gruppe av medlemmer i komiteen som har deltatt i den norske behandlingen av saken, forfattet et åpent brev til Standard Norge. Medlemmene mener det ikke er grunn nok til å endre Norges standpunkt, som er et nei til å godkjenne OOXML.

Gruppen av medlemmer, som i stor grad består av velkjente ODF-tilhengere, skriver "det er positivt at Microsoft, gjennom arbeidet i Ecma, har publisert OOXML-formatet. Vi mener likevel at OOXML ikke bør bli en ISO-standard".

De oppgir fire hovedgrunner:

De mener at OOXML som ISO-standard er overflødig, fordi behovene til brukere av MS Office-produkter uansett er ivaretatt ved at OOXML er publisert som en Ecma-spesifikasjon.

SE OGSÅ TV-DEBATT: - Microsoft kjøper seg stemmer

Dernest mener de at "OOXML som ISO-standard vil skade brukernes interesser", fordi det er bedre at det lages flere konkurrerende produkter basert på samme standard enn at det kommer flere overlappende standarder.

Gruppen mener dessuten at en godkjenning av OOXML vil svekke ISOs troverdighet. Komitemedlemmene peker på tvilsomme metoder for påvirkning.

Det fjerde punktet er at standarden rent teknisk er for dårlig. " Omfanget av OOXML har gjort det umulig å rette på alle dens tekniske svakheter i den tiden som har vært til rådighet" skriver gruppen.

De som har undertegnet brevet er Steve Pepper, Erlend Øverby, Lars Marius Garshol, Thomas Flemming, Keld Jørn Simonsen, Martin Bekkelund, Knut Olav Bøhmer, Arne S Nielsen, Petter Reinholdtsen, Per Inge Østmoen, Thomas Gramstad, Knut Yrvin, Per-Arne Aas, Henning Kulander, Geir Isene, Trond Heier, Bjørn Venn, Anthony Lærdahl, Tom Wahlgren, Thomas Malt og Håkon Wium Lie.

Hele det åpne brevet kan du lese her .

Les om:

Utvikling