- Norge er sinker på it-standardisering

- Norge er sinker på it-standardisering

Myndighetene kutter støtte og prioriterer egne, lokale løsninger, mener Chaffey.

Abelias administrerende direktør Paul Chaffey mener Norge sakker akterut på it-standardisering, sammenlignet med både resten av verden og EU. Problemet er at det bevilges for lite ressurser fra myndighetene, skriver han i en pressemelding.

Særlig helsesektoren trekkes frem som et eksempel der pengene ikke strekker til. Chaffey peker blant annet på at Norge ikke er med når elektronisk helsetrygdeforsikringskort innføres i Europa.

- I Norge har vi en tendens til å lage våre egne, lokale løsninger i stedet for å bidra i internasjonalt standardiseringsarbeid, sier han i forbindelse med ISO-generalforsamlingen forrige uke.

Varslet støttekutt

Chaffey mener løsningen er å utvikle standardiserte løsninger alle kan bruke.

- Sektorene bygg og helse sliter for eksempel med å være attraktive. Med gode it-verktøy og standardiserte løsninger kan rutinearbeidet flyttes til maskinene og bransjene blir mer attraktive, ifølge Chaffey.

Trine Tveter i Standard Norge lar seg sjokkere over at myndighetene nylig har varslet at de vil kutte den beskjedne støtten til deres standardiseringsarbeid innenfor helseinformatikk på 200.000 kroner i året.

- Dette vil sannsynligvis bety at Standard Norge må stanse arbeidet på dette området helt. Dette er underlig tatt i betraktning at helsesektoren sliter med strukturfordringer og effektivitet, sier hun, og peker på den motstridende teksten som gjengis på offentlig eide Kompetansesenter for it i helse- og sosialsektoren AS – KITH:

«I tillegg til at internasjonale helseinformatikkstandarder nærmest er en forutsetning for etablering av et velfungerende globalt marked for it-systemer beregnet for bruk innenfor helsevesenet, danner de også et viktig fundament for det nasjonale arbeidet innenfor dette området.»

Byggbransjen har it-skjerpet seg

Chaffey mener myndighetene ikke utnytter muligheten it gir til å redusere kostnader og øke effektivitet og kvalitet i helsesektoren.

- Utgiftene til helsesektoren er store, og det er oppsiktsvekkende at myndighetene ikke satser mer på å øke effektiviteten og kvaliteten på dette området, blant annet gjennom økt innsats på området standardisering, sier han.

Standard Norges Trine Tveter mener byggsektoren ligger godt foran helsesektoren. Blant annet krever Statsbygg at entreprenørene skalta i bruk digital byggprosess i nye byggprosjekter, et begrep som for få år siden var fremmedord i bransjen.

- Tradisjonelt har det vært svært store kostnader knyttet til informasjonshåndtering i byggprosjekter. Cirka 30 prosent av byggkostnadene skyldes oppsplitting av prosesser og dårlig kommunikasjon. I snitt blir samme informasjon gjenskapt minst sju i ganger i den tradisjonelle byggprosessen, sier Tveter.

Norsk byggnæring, norske myndigheter og norske it-leverandører er i dag verdensledende innenfor elektronisk samhandling basert på åpne standarder, mener Chaffey og Tveter.

Norge fikk også skryt for sitt standardiseringsarbeid innenfor byggbransjen på ISOs generalforsamling i Oslo forrige uke, der et konkret positivt eksempel som ble trukket frem var byggingen av det nye Nasjonalmuseet.

Utvikling