NTNU får programvare-gave

NTNU får programvare-gave

Universitetet mottar programvare rettet mot oljeindustrien for 160 millioner til fri bruk.

Det er Schlumberger Ltd., verdens ledende leverandørbedrift av teknologi og tjenester for oljeindustrien, som har donert programvare til en verdi av 26,7 millioner dollar (ca. 160 millioner NOK) til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Programvaren er for fri bruk i forskning og undervisning innenfor petroleumsfagene.

Programvarepakken inkluderer Petrel seismikk-til-simuleringsprogram og ECLIPSE - reservoarsimuleringsprogram, begge industriledende programmer som benyttes for leting etter og utvinning av olje og gass. Schlumbergerprogramvaren vil bli installert ved NTNUs Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk og vil benyttes av studenter og forskere.

Styrker industristandard

Schlumberger Information Solutions operasjonelle leder for Skandinavia, Espen Osjord, har overrakt gaven til professor Jon Kleppe, leder for Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, som del av et felles ønske om å styrke bruk av industristandard programvare i utdanning og forskning ved NTNU.

- Denne programpakken vil være med på å skape teknologisk bredde blandt geo- og petroleumsteknologistudenter under utdanning ved NTNU, noe som igjen vil gjøre dem mer atraktive i arbeidsmarkedet, sier Espen Osjord

Professor Jon Kleppe bekjentgjør at universitetet setter stor pris på gaven.

- NTNU har som målsetning å være blant de fremste i verden når det gjelder forskning og utdanning innen petroleumsfagene. Dette krever først og fremst gode lærere og studenter, og god teoretisk og eksperimentell basis, men også at vi har tilgjengelig de beste verktøyene som anvendes av industrien innen våre fagområder. Schlumberger er verdensledende i utvikling av ny teknologi og programvare, og samarbeidet med Schlumberger er derfor svært viktig for oss, sier Kleppe.

NTNU har i flere år vært et av Schlumbergers samarbeidende universiteter, og har hatt tilgang til programvare for bruk i undervisning og forskning. I tillegg har mange av studentene på master- og doktorgradsnivå dratt nytte av forskningsopphold ved Schlumbergers sentre.

Petrel

Petrel-programmet anvender en modellsentrert fremgangsmåte fra prospekt til utvinningsprosess og muliggjør integrasjon anvendelser på tvers av disipliner, slik at man kan jobbe med en enhetlig reservoarmodell og dermed oppnå raskere og bedre beslutninger. Dermed kan studentene i utdanningen studere geologi og geofysikk, med fokus på statisk til dynamisk strømningsmodellering i en enhetlig modell med kraftig visualisering av resultatene.

ECLIPSE inkluderer et bredt spekter av robuste og velprøvde numeriske simuleringsteknikker for nøyaktige og raske løsninger. ECLIPSE reservoar simulerings program gjør det mulig for ingeniører å kontrollerer dynamisk strømning i reservoaret helt fra tidlig planleggings fase av nye oljebrønner og utforming av produksjonsanlegg – til diagnosering av metoder for økt hydrokarbonutvinning.

Bruk av ECLIPSE-programmet legger til rette muligheten for studenter å få en forståelse for integrert kunnskap fra geofysiske, geologiske, geomekaniske studier, fra boring og produksjon, til å estimere den fremtidige dynamisk responsen til reservoaret under et bredt spekter av betingelser.