Nye produkter gir optimisme

Nye produkter gir optimisme

Hewlett-Packard legger mer vekt på programvare

BARCELONA: Discover er blitt Hewlett-Packards store konferanse og lanseringssted – i Las Vegas på vårparten, i desember i Europa. På Discover 2013 i Barcelona, som gikk av stabelen i forrige uke, ble det lansert konvergerte systemer, lagringssystemer, pc-er og programvare, for alt skal bli programvarestyrt.

- Nettskyen er verdens femte største forbruker av energi, bare slått av Kina, USA, Russland og India. Verdens datasentre bruker to prosent av verdens energiforbruk. Dagens bruk av plass og energi er ikke bærekraftig, var Hewlett-Packards toppsjef Meg Whitmans anslag på åpningsforedraget i Barcelona.

Denne problemstillingen har Hewlett-Packard (HP) grepet fatt i. De har utviklet Moonshot en tettpakket datamaskin med Atom 1260, strømsvake prosessorer fra Intel. Moonshot kommer nå i en kraftigere versjon basert på hovedkortet m300 med de nye Atom 2750.

For kraftige tynne klienter har HP utviklet hovedkortet m700 for Moonshot. Hovedkortet innholder fire strømsvake prosessorer, AMD Kyoto. Dette benyttes i en ny integrert datamaskin for virtuelle pc-er, HP Converged System100 for 180 brukere til en pris på rundt en million kroner. Fortrinnet er først og fremst lavere energiforbruk og mulighet for bedre sikkerhet.

- Våre egne web-sider på hp.com har fått redusert energiforbruket med 95 prosent ved å kjøre på Moonshot, understreker Meg Whitman.

For de seneste årene har HP jobbet med å effektivisere sin egen datamaskindrift. Arbeidet har medført redusert energiforbruk og reduserte kostnader. Nå klarer HP seg med seks datasentre mot tidligere 85. Ved hjelp av den videre utviklingen av Moonshot tror HP at antallet datasentre kan reduseres til fire, for Moonshot er en programvaredefinert datamaskin.

Programvare er drivkraft

Programvaretjenester fra nettskyen blir en drivkraft i alt HP gjør. Converged Cloud er strategien HP selv jobber mot og som HP vil at alle kundene skal vurdere, enten ved egne skytjenester eller ved et hybrid skytilbud.

I den forbindelse introduserer HP Cloud OS som bygger på åpne standarder. Nettskyens applikasjonstjenester Open Stack omfavnes som den grunnleggende bærebjelken for HPs fremtidige programvarestrategi for nettskytjenester. Motoren er Converged System.

Men det er først og fremst løsninger og tjenester som vil få kundene til å velge en skyløsning eller et konvergert system. Hensikten er å hjelpe kundene avgjøre hvor applikasjonene som danner grunnlaget for kundenes tjenester, skal bearbeides.

HP har stor tiltro til en hybrid løsning med tradisjonell bearbeiding i datarommet kombinert med skyløsninger hvor kundene kan be om ressurser avhengig av behov.

En forbrukerorientert administrasjonsløsning basert på programvarefliser vil hjelpe kundene sette opp og realisere nye skytjenester i løpet av timer. Ved hjelp av HP FC (Flexible capacity) skal kundene kunne tildele datakraft, lagring, nettverk og programvare i en modell hvor betaling skjer i henhold til bruk.

For administrasjon og flytting av applikasjoner benyttes Cloud Services Automation som har kommet i ny versjon slik at den både støtter HP Cloud OS og det åpne miljøets standard TOSCA (Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications).

Leder på sky

- Converged er trenden for de neste ti årene. Ifølge analyseselskapet Forrester er vi ledende på skytjenester. Kundene vil ha mer kontroll enn de får I Amazon Cloud, sier Bill Veghte, konserndirektør for HPs datamaskindivisjon.

Skytjenester forutsetter at kundene vurderer sine applikasjoner med hensyn til verdi, hvilke som ikke krever betydelig leveringskvalitet og dermed kan settes ut til en kommersiell skyleverandør, hvilke som er kritiske, som enten skal leveres fra et eget datasenter eller fra en egen skytjeneste.

- Vi skal forenkle, bidra til å gjøre mer med mindre, forbedre fleksibiliteten og dermed sørge for at kundene kan levere tjenester raskere, sier Bill Veghte.

Ifølge Veghte krever det innsats på tre områder: Converged Cloud, Software Defined Data Center og Converged Infrastructure. Detter representerer ifølge HP en ny måte å levere it. I løsningen inngår også konsultasjon, teknologitjenester og assistanse.

- Kundene forteller meg at de trenger mer, at de trenger det raskt. De vil ut av integrering av hardware, sier Tom Joyce, direktør for Converged System.

Lært av haien

De nye systemene Converged System er et resultat av prosjekt Shark, hvor det lagt vekt på haiens fem egenskaper: alltid våken, best i klassen, effektiv, rask og smidig.

Konvergert infrastruktur, det vil si ferdig integrert, er grunnlaget. It-fagfolkene skal gjøre andre forretningsorienterte oppgaver enn å skru sammen datamaskiner, tre forskjellige nettverk og lagring. Disse skal komme sammenskrudd. Dermed spares betydelig tid med å få et nytt datasystem til å virke, skal man tro HP halveres tiden.

Ifølge analyseselskapet Gartner vil en tredjedel av alle fellesmaskiner inngå som en ressurs i konvergert infrastruktur. 83 prosent av virksomhetene vil utvide og skaffe seg konvergert infrastruktur i løpet av neste år tror Forrester.

Eget nettverksutstyr, egen lagring og egne datamaskiner danner grunnstammen i de tre alternativene: Converged System 100, 300 og 700. CS300 håndterer 50 – 300 virtuelle maskiner, CS700 bearbeider 100 – 1.000 virtuelle maskiner. Både Microsoft Hyper-V, Redhat KVM og Vmware Vsphere benyttes for virtualisering.

Converged System 700 benytter HPs lagringssystem 3Par og bladdatamaskinene BL460, hver med 256 GB minne. CS700 kan ytterligere utvides som 700x, ved hjelp av ekstra kabinetter til å bli en stor maskin basert på kundens preferanser med hensyn til bearbeidingskapasitet, inn/ut-kapasitet og lagringskapasitet.

CS700x er tilrettelagt for skytjenester hvor Microsofts programvaretilbud står sentralt i tillegg til analyse, eksempel ved bruk av SAP Hana for analyse direkte i datamaskinenes minne.

Tilpasset analyse

Converged System 300 består av et kabinett og et antall av HPs datamaskiner DL380, minimum tre. Hver maskin inneholder åtte eller 16 av de raskeste platelagrene, hver på 300 GB. Disse opptrer som ett felles lagringssystem via programvaren Store Virtual ( Left Hand).

Det er utviklet en egen CS300 som motor for datavarehuset Vertica. For Vertica er et programvaresystem som drar nytte av industristandard datamaskiner i motsetning til flere konkurrerende løsninger.

Analyse på ustrukturerte data gjøres ved hjelp av programvaren Autonomy. Totalløsningen av Vertica og Autonomy betegnes Haven. Denne skal danne grunnlaget for innsikt for virksomhetene. Derfor ble Vertica 7 lansert som skaper en bro til Hadoop for å analysere Store data.

For å ta seg av det betydelige lagringsbehovet slik at det er skikkelig sikret, introduserte HP Storeonce, en løsning med flere modeller. For arkivering av store datamengder tilbys Storeall. Filmstudioer er typiske brukere.

Det er gjenskaping av ødelagte data HP er opptatt av fordi det nærmest er ødeleggende når en bedrift ikke kan få utført sine tjenester. De nye løsningene tar sikkerhetskopier 40 prosent raskere og gjenskaping av data dobbelt så raskt som tidligere.

Den minste modellen 2700 sikrer 5,5 TB. Den største Storeonce 6500 makter 1,7 PB. Med komprimering tilsvarer det 34 PB. Bergen Kommune vil antagelig være Europas første kunde.

Les om:

Utvikling