Den nye trassalderen

Den nye trassalderen

KRONIKK: It-avdelinger liker å standardisere, men forretningsenhetene foretrekker raskeste vei til målet. Det går ikke bra.

It-avdelingene har alltid villet standardisere både utstyr og programvare. "Når det gjelder databaser, er vår standard Oracle", kan de si. Eller: "Vi bygger opp vår applikasjonsportefølje rundt Movex".

Det er mange gode grunner til denne type standardisering. Kompetansen kan konsentreres, integrasjon er lettere å få til. Verden ser enklere ut, kostnadene blir lavere. Man slipper å bruke tid og krefter på å velge hver gang. Hvis it-avdelingen gjør tilstrekkelig mange valg, kan de samle dem i en arkitektur.

Forretningsenhetene tenker og handler annerledes. Med lett hjerte gir de blaffen i Oracle-valget hvis de finner en applikasjon de har bruk for nå, men som bygger på Microsoft SQL Server. Movex kan ryke og reise hvis en annen applikasjon virker mer fristende. Selv om policyen tilsier intern drift, kan de godt velge outsourcing. Ofte gjør de sine valg, åpent eller dulgt, uansett hva it sier.

Evig konflikt

Dette har vært en evig konflikt som kan oppfattes som kampen mellom det kortsiktige og det langsiktige. Forretningsområder, for eksempel salgsavdelinger, forlanger øyeblikkelig behovstilfredsstillelse, om ett år er det for sent. It-avdelinger tenker på at hvert valg har lange konsekvenser, de krever støtte og kan hindre fremtidig integrasjon.

Begge parter har rett i forhold til sine mål, roller og ansvar. Der salgsavdelingen tenker på time-to-market, tenker it på dobbeltregistrering, stabilitet og sikkerhet. De tørner sammen gang på gang, den ene vinner, den andre taper. Hvis it sier nei! altfor ofte, slutter salgsavdelingen å spørre. Hvis it blir bestandig overkjørt, ender de bistre og demotiverte. Maktkamp er ordet. Det blir ikke godt samarbeid av sånt. Og toppledelsen hater å være appellinstans, dere får løse det selv, sier de.

Gartner tror at det vil bli stadig flere av slike situasjoner. Heterogeniteten har steget i mange år og vil fortsette å stige. Homogenitet er en fiksjon. Hvorfor er det slik? Fordi Verdensveven har brakt med seg mange nye muligheter som er lett å få tak i. De behøver ikke å koste noe up front. Og fordi it-kompetansen i forretningsområdene øker i takt med at "it-innfødte" skarer av unge mennesker entrer arbeidslivet. De har ofte sterke meninger. Ukens eksempel: It-direktøren i et stort norsk konsern fortalte om en tilfeldig oppdagelse - en av forretningsenhetene bruker et crm-system på nettet istedenfor systemet som konsernet "har standardisert på".

Et annet eksempel som det blir stadig flere av: Medarbeidere bruker sine egne private pc-er på jobben fordi de mener at den er flere lysår lengre frem enn den bedriften har gitt dem. Slike avvikende løsninger var fullstendig ukjent for ti år siden, selv om konfliktene var der allerede.

Hva er svaret? Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Utvikling