Ønsker Google-Python velkommen

Ønsker Google-Python velkommen

Python er i oppsving. Nå skal Google gjøre det kjappere. - Det kan bety mye for Python, tror norsk Python-professor.

Google sponser et Python-prosjekt kalt Unladen Swallow (US).

"Google-Python" har som mål å bli fem ganger kjappere enn hva CPython er i dag.

- Dette kan bety veldig mye for Python, sier professor Hans Petter Langtangen, som for tiden leder Center for Biomedical Computing ved Simula Resarch Laboratory i tillegg til å jobbe ved Universitetet i Oslo.

- Det betyr en enestående mulighet til å kombinere dens styrker, som er et høynivåspråk med veldig oversiktlig kode, med hastighet.

Kan være tregt

Python er kjapt på mye, men om du putter inn algoritmer med løkker og tunge matematiske beregninger, kan det gå veldig langsomt, ifølge professoren.

- Python er et veldig dynamisk språk. En variabel kan inneholde hva som helst, og endre innhold fra en type til en annen når som helst. Dette er ofte en styrke, men for hastighet er det en ulempe. Går programmet i løkke og oppdaterer en heltallsvariabel, vet andre språk som C og Java at variabelen alltid er av heltallstype og kan utnytte dette til å lage rask kode. I Python kan man i utgangspunktet ikke gjøre den forutsetningen. Heltallsvariabelen kan i prinsippet plutselig endre seg til for eksempel en kommunikasjonskanal mot en annen datamaskin, sier han.

- I Google-prosjektet ser det ut som de skal gjøre noe veldig lurt ved å bruke Just-in-time Complation (Jit).

Økonomiske muskler

Kjøremiljø som .Net-rammerverket og Java, er blant de som bruker Jit fra før. I Python har det vært vanlig å trikse litt på egenhånd for å få opp hastigheten.

- Det er mange alternativer, og de er mer problemavhengige. Python brukes ofte i «rapid prototyping», og da er det om å gjøre å utvikle kode raskt. Min grove antakelse er at hvis ting har gått for sakte og hastighet er kritisk, har man satt bort jobben til noen som reimplementerer i C og C++. Men da får du en svær kode som er vanskeligere å vedlikeholde, sier Langtangen.

Googles prosjekt er ikke første hastighetsprosjekt for Python, det har også vært andre forsøk på å gjøre Python kjappere. Men det flommer ikke akkurat over av tilsvarende prosjekter. Årsaken til at få har gått i Googles fotspor når det gjelder å utvikle en slik JIT-kompliator for Python, er trolig først og fremst økonomi.

Språket blir stadig mer populært, les videre på neste side!

Les om:

Utvikling