OOXML-avgjørelse om fire uker

OOXML-avgjørelse om fire uker

Fredag 28.mars sier Norge ja eller nei til OOXML. Dagen etter faller dommen fra ISO.

Totalt 120 representanter fra 32 land deltok på Ballot Resolution Meeting om filformatet Office Open XML (OOXML) i Geneve 25.-29. februar. 6000 kommentarer fra medlemslandene var sortert i over 1000 kommentargrupper.

Redaktøren for standarden hadde kommet med forslag til løsning på alle kommentargruppene, og 200 av disse ble diskutert og gjennomgått i plenum.

Nå vil de nasjonale medlemsorganisasjonene, som blant andre Standard Norge, bruke tiden fram til 29. mars, som er ISOs frist, for å avgjøre om de vil endre sine stemmer.

Den norske komiteen har møte 28. mars og vil avgjøre hva som skal bli Norges endelige stemme. Under avstemmingen i september stemte Norge ”nei med kommentarer” til forslaget om OOXML skal bli en ISO-standard eller ikke.

LES OGSÅ: - Microsoft kjøper seg stemmer

Som i forrige runde krever ISO to tredels flertall for å godkjenne standarden, og ikke mer enn fjerdedel må stemme nei. I høst stemte kun 53 prosent ja til OOXML, mens 26 prosent vendte tommelen ned for dokumentstandarden fra Ecma og Microsoft.

Den norske delegasjonen til møtet i Geneve hadde som mandat å arbeide så langt som mulig for å få gjennomslag for de norske kommentarene, men hadde ikke mandat til å endre Norges stemme.

Alle land fikk anledning til å fremlegge sine viktigste kommentarer på møtet, og de fleste norske kommentarene fikk en god gjennomgang. Det gjelder blant annet det norske forslaget om oppdeling av standarden og rekkevidden for de enkelte delene.

- Med tanke på kompleksiteten og oppmerksomheten rundt møtet er det ingenting å utsette på gjennomføringen av møtet. Nå vil sekretariatet i ISO sikre at alle forslag til forbedringer fra møtet kommer med, sier Bjørnhild Sæterøy i Standard Norge.

LES OGSÅ: - Wium Lie forsøpler debatten

Den norske delegasjonen besto av Bjørnhild Sæterøy (Standard Norge), Shahzad Rana (Microsoft Norge), Knut Tungland (Statoilhydro) og Erlend Øverby (Hypatia AS). Selvstendig konsulent Steve Pepper kunne ikke delta.

Utvikling