- Open XML er en suksess

- Open XML er en suksess

Mannen bak Microsofts omstride dokumentformat Office Open XML mener støyen rundt standarden utelukkende skyldes misforståelser skapt av IBMs markedsføringsapparat.

Jean Paoli har vært instrumental i utviklingen av Office Open XML, og nå er forkjemperen for åpne standarder på et av sine hyppige norgesbesøk. Målet er å få Open XML inn i referansekatalogen for obligatoriske og anbefalte standarder i norsk offentlig sektor.

- Jeg skal i samtaler med norske myndigheter, i tillegg til møter med kunder og samarbeidspartnere. Open XML er veldig viktig for Microsoft, men også for industrien og alle innbyggerne i Norge. Det er den største migrasjonen noensinne fra et lukket til et åpent format. Dessverre har fakta om standarden blitt overskygget av misforståelser skapt av en gigantisk markedsføringskampanje fra IBM, mener Paoli.

IBM-markedsføring
Da den private standardiseringsorganisasjonen ECMA godkjente Open XML i fjor, skjedde det med 20 mot én stemme. Representanten fra IBM mente ODF var bedre egnet som standard og siden har IBM målbært kritikken mot Open XML og blitt Microsofts skyteskive i debatten. Paoli mener IBM har en skjult agenda, som ikke er teknologisk begrunnet.

- Forsøkene på å blokkere både ISO-standardiseringen av Open XML og nasjonale myndigheters godkjennelse av standarden, er basert på misforståelser skapt av en gigantisk markedsføringskampanje fra IBM. Teknologien og formatet snakker for seg, likevel er debatten preget av fakta på den ene siden og IBM-markedsføring på den andre. Jeg kan ikke se noe annet motiv for dette enn at IBM vil at nasjonale myndigheter skal kjøpe deres programvare på bekostning av vår, sier Pauli.

Han mener både brukerne og styresmaktene selv må velge hva de skal gjøre og bruke det formatet de selv vil.

- Allerede en suksess
Til tross for at standardiseringskampen raser for fullt i en rekke land, tar Jean Paoli oppstyret med et smil. Han tror ingen kan stoppe Open XML i å bli den viktigste standarden for dokumentformater.

- Jeg er veldig fornøyd, Open XML er allerede en stor suksess. Standarden er omfavnet av myndighetene i Danmark, Sveits og staten Massachussetts i USA. I tillegg har en rekke aktører i privat sektor allerede implementert standarden. Vi bare gleder oss til ISO-behandlingen, hevder Paoli.

Microsoft-toppen viser til at Open XML er en åpen standard, godkjent av ECMA, den er plattformuavhengig og allerede implementert av en lang rekke utviklingsprosjekter, blant annet fra Linspire, Xandros, Gnumeric, NeoOffice og TurboLinux.

- Leverandørene er også på banen. Du kan allerede lese epost-vedlegg i Open XML på Apples Iphone, du kan lese og skrive dokumenter i OpenOffice.org i en løsning fra Novell, PalmOS tilbyr støtte for pda og smarttelefoner og utviklere fra sourceforge.net lager et klassebibliotek for Java. OpenXML er plattformuavhengig som bare det, mener Paoli.

- Ikke komplisert standard

- Dokumentasjonen som er oversendt ISO er på over 6000 sider. Vil du karakterisere Open XML som en kompleks standard?

- Open XML er absolutt ikke komplisert. Man må huske på at Open XML egentlig er flere standarder i ett, for tekstbehandling, regneark og presentasjonsverktøy. Dessuten inneholder dokumentasjonen flere eksempler og mange referanser. Volum målt i antall sider er ikke viktig, dessuten trenger ikke utviklere implementere hele standarden, mener Paoli.

- Hva er de største svakhetene i Open XML?

- Jeg mener det er en veldig sterk standard, men ingen teknisk spesifikasjon er perfekt. Det er viktig å huske på at standarder ikke er fullstendige, heller ikke Open Document Format (ODF), som er ISO-godkjent. Vi er veldig fornøyd med saksbehandlingen i ISO og vi vil få mye god feedback som bare kan gjøre standarden bedre, sier Paoli, som i motsetning til de fleste andre, ikke forventer noen endelig avgjørelse fra ISO 2. september.

- Beslutningen i september er bare et lite steg på veien mot godkjennelse. De vil sikkert komme med noen anbefalinger som vi vil jobbe med å utbedre. ISO vil samarbeide med ECMA, som igjen vil samarbeide med nasjonale organer. Så vil det komme en ny avgjørelse om et halvt års tid, trolig i februar 2008, spår Paoli.

LES SVARET FRA IBM HER: IBM: - Vil aldri se en standard som OOXML igjen

Office Open XML

Office Open XML (ofte kalt OOXML eller Open XML) er et xml-basert filformat for elektroniske dokumenter, utviklet av Microsoft for kontorpakken Office 2007. Den private medlemsorganisasjonen ECMA godkjente Open XML som dokumentstandard i desember 2006, og den er for tiden til vurdering hos ISO.

Samtidig er en rekke nasjonale myndigheter, blant annet Norge, i ferd med å bestemme seg for hvilke it-standarder som skal gjøres obligatoriske i offentlig sektor. Dersom Open XML skal bli en del av de nasjonale standardkatalogene må den trolig få et ISO-stempel. Motstanderne av Open XML foretrekker gjerne standarden Open Document Format (ODF), som allerede er godkjent av ISO.

Utvikling