Oracle mot Google i mange rettsarenaer

Oracle mot Google i mange rettsarenaer

De sprøeste og mest detaljrike ting er lov i nordamerikanske rettsaker og kjærlighet.

Beskyldninger om bevisst treghet, vikarierende motiver og hemmelighold av beviser er ingrediensene i det som ser ut til å bli den største rettsbataljen over noen år.

Bruken av Java i Android har fått Oracle til å fantasere over gull for ingenting fra Google. Android tok over markedslederplassen for smarttelefoner fra Symbian i fjor, like etter at Sun og deres Java-lisenser var kjøpt opp av Oracle. Siden da har det dratt seg til rettsstorm.

Les mer: Oracle saksøker Google og Android

Den siste uken har mye handlet om en epost. Denne eposten skal ha blitt sendt fra en utviklingsingeniør hos Google til sjefen for Android-utvikling Andy Rubin. Essensen var at det ikke finnes noen alternativer som teknologisk kan måle seg med Java for Android og Chrome. Forslaget er at det bør forhandles om en lisensavtale for bruk av Java slik Google-utviklerne trenger.

Les mer: Oracles Google-søksmål vakler

Sensitivt og konfidensielt

Google hevder både at den er irrelevant for saken og at den er konfidensiell selskapsinformasjon som ikke skal være offentlig. De poengterer også at det er et internt arbeidsdokument mellom to ikke-juridiske medarbeidere, og at ordene som er brukt i eposten ikke har juridisk verdi. Dette har ikke den lokale retten vært enig i, sier de tirsdag.

Dommer William Alsup påpeker at Google er lite samarbeidsvillig og holder tilbake 12 dokumenter som er relatert til den omtalte eposten. Detaljeringsnivået Oracle opererer med er at det er ti kladdeutkast av eposten, og to er kopier av den versjonen som ble sendt. Oracle hevder at dette beviser overlegg.

Les mer: Googles lisensrot truer Android

Frykten er at eposten viser at Google med overlegg ignorerte rettighetene de visste Java-eieren hadde til lisensavtale og vederlag. Google har ment at både grunnlag for søksmål og erstatningsbeløp som er skissert fra Oracle ikke er i nærheten av realistisk.

Les mer: Google: - Oracle har gått fra vettet

- Eposten innebærer ikke at Google innrømmer å ha brutt noen lisensregler. Det er kun snakk om at Google undersøkte hva som hadde foregått i forkant av at Java var tatt i bruk, og at målet ikke var Android-sjefen, men selskapets advokater. Derfor er eposten omfattet av advokat-klient-vern, og ikke offentlig. Det gjelder også kladder og kopier av samme epost der advokatene ikke er listet i mottakerfeltet, hevder Google i følge Computerworld nyhetstjeneste.

Gjensidig beskyldning

Google på sin side hevder at Oracle bevisst forsinker rettssaken gjennom å holde tilbake dokumenter, kom det fram mandag. Dette er blant annet kopier av nettsider som Sun i sin tid hadde om rett bruk av Java. Google hevder at disse dokumentene viser at selskapet ikke har brutt noen regler Sun hadde for Java-bruk, melder selskapet til vår nyhetstjeneste .

Mens beskyldningene om treghet og tilbakehold er gjensidig mellom partene Oracle og Google, er Apple trukket inn i striden i en separat sak. Dette foregår gjennom et patenttroll, et selskap som har som forretningsidé å handle patenter de kan bruke til rettsaker der de tjener penger på erstatning for brudd på de samme nykjøpte patentrettighetene.

Rettighetene til et patent for hurtig oppstart av operativsystemer brukt i MacOS var opprinnelig hos LG, som er en viktig produsent av Android-telefoner. LG skal også ha startet en rettsprosess mot Apple på samme grunnlag, men hadde solgt patentet.

Det vil si, nå spekuleres det over om patenttrollet opptrer på vegne av LG som mottrekk fra Android-leiren mot rettssaker Apple kjører mot Android-leverandører. Der tvang nylig selskapet hovedkonkurrenten Samsung til å slutte å selge sitt Android-baserte nettbrett i Australia.

Les mer: Apple gir HTC patent-hodebry

Og sånn går nu rettsdagan, melder Computerworlds nyhetstjeneste.

Utvikling