- Parprogrammering endret livet mitt

- Parprogrammering endret livet mitt

Johannes Brodwall i Steria snakker ut om forsømte smidige teknikker.

- Dere kjenner vel kanskje historien bak Smidig-manifestet. Men før smidig, før biler, før datamaskinen; i forhistorisk tid var det noe som het Extreme Programming (XP). Det har man funnet i arkeologiske arkiver.

Det sier Johannes Brodwall fra Steria spøkefullt. Han har møtt opp på konferansen Communities in Action for å holde foredrag for Oslo XP-meetups fagmiljø. Temaet er «Back-to-the-future – Extreme Programming».

- Smidig-manifestet forteller hvorfor og litt om hvordan, men sier ikke hva vi skal gjøre. Scrum er noe mer konkret, men utelater også en god del ting – hvordan vi skal få kvalitet i det vi lager. Uten kvalitet kan vi ikke være smidige, sier Brodwall.

Tabloid sett mener han smidig og Scrum utelater en god del ting. Mer nyansert mener han det er viktig at man ikke bare starter med Scrum uten å se litt mer i bredden.

- XP sier litt om hva. Det er mulig å ha bortimot feilfri kode. Men det krever trening. Det krever arbeid, forteller Brodwall.

Enkel og testdrevet

Han vil gjerne fremheve et par av praksisene fra XP han mener folk bør huske i smidige prosjekter. En av disse er enkelt design.

- Simple design er det motsatte av teknisk gjeld. Du skal ikke designe for noe du ikke trenger der og da, sier Brodwall.

Aslak Johannessen i Bekk definerer teknisk gjeld som en betegnelse som sier hvor god helse koden har, der begrepet peker på de delene av kodebasen som ikke har god nok kvalitet.

Et annet punkt Brodwall mener må med, er testdrevet design. I testdreven design begynner enhver ny funksjon ved at du skriver en test. Denne testen vil feile, fordi den er skrevet før den er implementert, men gjør at man som utvikler må sette seg skikkelig inn i hva det er som skal gjøres før det faktisk gjøres. Du kan lese mer om testdreven design på Wikipedia.

- Poenget er at du ikke kan utsette arbeid dersom det vil forårsake feil. Testdrevet utvikling er essensielt arbeid for å ansvarlig kunne utsette arbeid, sier Brodwall, som har dekket temaet grundig i sin blogg.

- Testdrevet design er noe som kan hjelpe deg å faktisk gjøre det Scrum sier om å løse et problem av gangen.

Parprogrammering tar tid å lære, men endrer livet ditt, lover Brodwall. Les mer på neste side!

Les om:

Utvikling