Rekordtall fra Oracle

Rekordtall fra Oracle

Økte lisensinntekter sørger for Oracles høyeste kvartalsomsetning på ti år.

Det er gode tider for Oracle. Selskapets lisensinntekter for første kvartal (avvikende regnskapsår) vokste med hele 35 prosent. Med det legger Oracle frem sitt beste kvartalsomsetning på ti år. Den samlede omsetningen vokste med 26 prosent og endte på 4,5 milliarder dollar, hvor av lisensinntektene utgjorde 1,1 milliarder dollar.

Resultatet for perioden ble 840 millioner dollar, opp 25 prosent.

Skifte av fokus

Det er applikasjonsvirksomheten til Oracle som vokser raskest. Det økte salget medvirket til en vekst i perioden på sterke 65 prosent. Database- og mellomvare-virksomheten økte omsetningen med 23 prosent –godt hjulpet av Oracles lansering av en ny database tidligere i år.

Historisk sett er det databaser som har vært det viktigste satsningsområdet for Oracle. Nå er det imidlertid mellomvare og applikasjoner som står i sentrum. Nå håper Oracle-sjef Larry Ellison å kunne gå forbi IBM i mellomvare-markedet i løpet av året. Da er det bare Microsoft som er større enn Oracle i dette markedet.

Ikke SMB

I applikasjonsmarkedet, det vil si forretningsapplikasjoner, er det bare tyske SAP som er større enn Oracle. I forbindelse resultatfremleggelsen pekte Ellison på at de to selskapene har forskjellig strategi for videre vekst. SAP går nå også etter små og mellomstore bedrifter.

LES OGSÅ: Mellomvare: Neste steg for åpen kildekode

Det er ikke en strategi Ellison vil adoptere med det første. Han vil heller selge forretningsapplikasjoner til store selskapet som allerede er eksisterende databasekunder.

- SMB-markedet er interessant fordi det er så stort. Men vi har ikke funnet ut hvordan vi skal greie å opprettholde en bærekraftig profitt i dette markedet, sier Ellison.

En slik satsing ville dessuten bety at Oracle måtte bygge opp en ny salgsstyrke, utvikle produkter og sette inn store markedskampanjer. Det vil ikke Ellison i et marked han tror det vil bli vanskelig å tjene penger i.

Han peker dessuten på at selskapet fremdeles har et stort uutnyttet potensial i markedet for store bedrifter.

- Vi er bare i startgruppen når det kommer til penetrasjon av dette markedet, sier Ellison.

Utvikling