Setter ny standard

Setter ny standard

Java Enterprise Edition 6 er rett rundt hjørnet. Hva betyr den nye standarden for deg, og er den verdt å vente på?

Java har en solid posisjon som programmeringsspråk. Java Enterprise Edition (Java EE) er et sett med Java-teknologier som brukes til å bygge serverapplikasjoner ved hjelp av Java. Når en ny versjon står foran lansering er det noe som får konsekvenser for tusenvis av Java-utviklere. Hva er egentlig nytt?

- Den største nyheten er nok elementene som har med webutvikling å gjøre. Her legges det opp til vesentlige endringer, sier Johannes Brodwall, Java-ekspert og senior teknolog i Steria.

Mer produktivt

Det er mange konkurrerende programmeringsspråk og plattformer som de siste årene har vokst på bekostning av Java, og spesielt innen webutvikling.

- Java har solid oppslutning, men man har sett en vesentlig produktivitetsforskjell. Utvikling av webapplikasjoner har gått langt raskere på andre plattformer, sier Brodwall.

Ruby-on-Rails-rammeverket har vært en stor suksess, og har igjen inspirert andre plattformer, som Grails i Groovy, Django i Python (som riktignok ikke er inspirert av Rails, teknisk sett) og CakePHP i PHP. Mange har erfart at applikasjoner bygd opp med Java EE lett blir både trege og komplekse. Samtidig tar de uforholdsmessig lang tid å bygge opp.

- De enkle webapplikasjonene er viktige for å realisere forretningsverdiene. Java har nok vært for distansert i forhold til brukeren. Det har tatt for lang tid å realisere gevinstene, mener Brodwall.

Den nye standarden tar høyde for å gjøre noe med dette. Standarden skal gi økt produktivitet.

- Vi har lenge ventet at Java ville ta grep i forhold til utvikling av webapplikasjoner. Med Java EE kan man oppnå det samme med mindre kode. Det er spennende å se hvilken effekt dette vil ha, eller om man er for sent ute i forhold til andre språk, sier Brodwall.

Open Source

Ifølge guruen Bill Shannon har det vært et hovedpoeng å forbedre muligheter for utvidelser og integrasjon mot tjenester utviklet på andre plattformer. Samtidig er enkelhet et viktig ideal. Java EE 6 kommer med en rekke forenklinger for å korte ned utviklingstiden. Endringene er et direkte resultat av hva javautviklerne etterspør, og hva man allerede har funnet en løsning på.

Disse teknologiene tas inn i standardiseres gjennom organet "The Java Community Process", som har jobbet med Java EE versjon 6 siden i fjor. Tidligere versjoner av Java EE (eller J2EE, som det het før) var dominert av leverandører av applikasjonsservere. Nå er både representanter for Open Source og frittstående eksperter representert. Java EE har tidligere blitt kritisert for å skape like mange nye problemer for utviklerne som det har løst.

I Java EE 5 lærte standardiseringskomiteen å lytte mer til miljøet. Nå er prosessen i større grad en balansegang mellom ønskene til serverleverandørene (som Sun) og utviklerne i Open Source-miljøet. Det er en krevende øvelse.

- Jeg tror nok komiteen opplever mindre interesse rundt standarden enn det de hadde håpet på, sier Brodwall.

Alle er enige om at en Java EE-standard er et viktig fundament. Samtidig skjer stadig mer av endringsprosessene ute hos utviklerne.

- Standardiseringsprosessen har nok noe å bevise. Java har et blomstrende Open Source-miljø, og den nye standarden har mer enn før tatt inn over seg ønsker fra dette miljøet. Men det er nok fortsatt mer interesse for rammeverk som Wicket enn EE-standarden, sier Johannes Brodwall.

Viktig signal

Han mener utviklingen går i retning av at Java EE i større grad beskriver hva som faktisk fungerer, et slags rammeverk for hvilke løsninger som har gitt suksess.

- Java krabber og går i de fleste organisasjoner. Mange har standardisert på Java, og de fleste åpner dørene til internett.

- Er det noe du savner i den nye standarden?

- Først og fremst savner jeg en beskrivelse av enkel produksjonssetting og håndtering av infrastruktur. Dette er vesentlig, ikke minst i forhold til Cloud Computing, sier Johannes Brodwall, chief scientist i Steria.

Utviklingen skjer uansett raskere i javamiljøet enn standardiseringskommisjonen klarer å forholde seg til. Men signalene fra den nye standarden er klar: Java EE 6 handler om enklere og raskere produksjon av webapplikasjoner.

- Jeg tror man først og fremst sender et viktig signal om at det vil være lettere å utvikle for web i Java, sier Brodwall.

Hva er nytt i Java EE 6, hovedpunkter:

1. Utvidelser og bedre integrasjon, også mot andre plattformer.

2. Enklere utvikling av webapplikasjoner, blant annet via profilen Web Profile, som er utviklet med tanke på webutviklere.

3. Utfasing av gammel teknologi som allerede er erstattet av ny.

Konkrete endringer (for teknikere):

- Servlet 3.0 API-et vil benytte nyvinninger i Java-språket, slik som annotations (en måte å legge inn merknader til runtime-miljøet om elementer av koden) for å forenkle det å utvikle web-baserte tjenester.

- JAX-RS API-et, som allerede har blitt sluppet i endelig versjon, åpner for REST-baserte web-tjenester. Dette vil tillate mye enklere og mer fleksibel integrasjon mellom applikasjoner. Java EE 6 vil også forsøke å kutte ut standarder fra Java EE som ikke lenger tjener en funksjon.

Kilde: Steria

Les mer:

http://jcp.org/en/jsr/detail?id=316

http://www.artima.com/lejava/articles/java_ee_6.html

Denne artikkelen er hentet fra magasinet IT-karriere

Les om:

Utvikling