Skal friste kommende ansatte

Skal friste kommende ansatte

Teknologi fra Web 2 skal kombineres med BEAs programvare. Visjonen er at brukerne lager sine egne sammensatte applikasjoner.

- Tiden for applikasjonspakker og analyser er over. Pakkene kan ikke benyttes for virksomhetenes behov. De er for monolittiske. Fremtidens programvare må være fleksibel, dynamisk og tilpasset sann tid, sier Alfred Chuang, grunnlegger og toppsjef i BEA Systems.

Naturligvis har Chuang satt uttalelsen på spissen. Integrering er BEAs praktiske hverdag. BEAs visjon for å realisere fremtidens forretningsbehov betegnes Genesis. Grunnlaget er lagt med BEA Workspace 360, men mye gjenstår. Workspace 360 skal være totalomgivelsen for utviklingen.

Forutsetningen er integrering av kundens programvare ved hjelp av tjenesteorientert arkitektur. BEA jobber derfor aktivt for at virksomheter skal forstå at det finnes et ledende uavhengig alternativ til eksempelvis IBM, Oracle, Sun og det åpne miljøet.

En rekke viktige kunder tror på BEA. Nevnes kan British Airways, Credit Suisse og Swift. Helt nytt er teknologi for realisering av det tyske elektroniske helsekortet.

Mange av kundene er konservative, hvor eksponering av applikasjoner via portalen Weblogic Portal i øyeblikket har første prioritet. Siden kommer sammenkobling av applikasjoner via tjenesteorientert arkitektur og først deretter resultatet av prosjekt Genesis.

Vekst med bismak

BEA mangler ikke ideer. Spørsmålet er å realisere dem. Omsetning, resultat og kontantbeholdning er derfor viktig.

For finansåret 2007 som ble avsluttet 31. januar 2007 kom omsetningen på 1,4 milliarder dollar, en vekst på 17 prosent fra året før. Kontanter og kortsiktige investeringer utgjorde 1,2 milliarder dollar.

For de to første kvartalene i finansåret 2008 har veksten økt med syv prosent. Omsetningen ble 345,8 millioner dollar i første kvartal, 364,6 millioner dollar i andre. For året 2008 bør BEA derfor klare 1,55 milliarder dollar.

Selv om resultatene er tilfredsstillende har lisensinntekten sunket de seks første månedene. Tjenester for å hjelpe kundene med avansert bruk har kompensert.

Gjennom årene har det gått mange rykter på oppkjøp av BEA. Ett av de heteste var at Oracle skulle ta over, delvis for å bli kvitt en aktiv konkurrent, delvis for å dra nytte av BEAs teknologi.

Fortsatt er det interesserte, men i øyeblikket ingen navngitte. Microsoft eller SAP vil kunne ha stor nytte av BEAs teknologi, også Hewlett-Packard hvis firmaet ønsker å tilby et mer omfattende programvaretilbud til sine kunder.

BEAs største investor, milliardæren Carl Icahn som eier 8,5 prosent inklusive opsjoner, ønsker at andre skal ta over. Sannsynligheten er liten siden BEA har måttet endre sine resultater på grunn av opsjonskluss med den følge at valg til nytt styre er utsatt.

Transaksjoner

Grunnlaget er transaksjonsadministratoren Tuxedo som i nyeste tapning, versjon 10, håndterer nettverkssikkerheten SSL (Secure Socket Loop). Autentisering er også forbedret. Både Microsoft Active Directory og Suns LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) kan benyttes.

Siden BEA konkurrerer aktivt med IBM har Tuxedo fått en integrasjonsmodul mot IBMs meldingssystem Mqseries.

Hensikten er å kunne flytte applikasjoner fra stormaskin til alternative tjenestemaskiner. Hewlett-Packards Superdome er et typisk eksempel. Denne maskinen kan benytte IBMs programvare.

Nytt er også evnen til å levere transaksjonene i form av Web-tjenester og tilkoble seg andre applikasjoner. Dermed er Tuxedo på vei til å bli en aktiv del av BEAs arkitektur for applikasjonstjenester, Aqualogic.

Mens Tuxedo er det opprinnelige grunnlaget for BEA, er applikasjonstjeneren Weblogic med tilhørende portal og tjenesteprogramvaren Aqualogic grunnlaget for de nærmeste årenes utvikling.

Funksjonene i Weblogic blir stadig utvidet. Hendelser skal kunne analyseres og reageres på umiddelbart. Det er viktig innen bank/finans i forbindelse med mulig svindel.

Må ta hensyn

Også bruk av programvare fra det åpne miljøet inngår som tillegg eller erstatning for BEAs eget tilbud. Eclipse og Spring er to stikkord. BEA innser at kundene også er interessert i hva det åpne miljøet har å tilby.

Derfor er også tilkobling til Microsofts programvaremiljø nødvendig, eksempelvis med Java Message Service C#.

Samtidig oppfordrer BEA kundene til å eksperimentere med sin programvare for Web 2.

Målet er at avanserte brukere selv skal kunne lage sammensatte tjenester som kombinerer bedriftens data og programvare med tjenester og data på nettet.

- Vi gir yngre ansatte muligheten til å utnytte programvare forbundet med Web 2 for internt bruk, fremhever Ajay Gandhi, produktsjef for BEAs Web-tilbud.

Produktene omfatter Aqualogic Pages, Pathways og Ensemble. Disse er først fremst for store organisasjoner.

Pages lar kundene bygge enkle Web-applikasjoner for samarbeid og deling av data. Pathways lar brukerne merke virksomhetens informasjon slik at søk kan gjøres basert på roller.

Ensemble lar utviklere lage sammensatte applikasjoner (Mashup).

Utvikling