Slakter lisenskrav fra Microsoft

Slakter lisenskrav fra Microsoft

Microsofts Windows Server-lisens krever betaling for tjeneste-programvare, uansett om kunden bruker programvaren eller ikke.

Norske kommuner og fylkeskommuner reagerer kraftig på nye lisensregler fra Microsoft.

Bakgrunnen er nye regler for lisensene for klientaksess, såkalte CAL-lisenser (Client Access Licence). Denne lisensen var tidligere knyttet utelukkende til bruken av tjenester, men er fra og med Windows Server 2003 knyttet til datamaskinene (se faktaboks).

Det betyr at en slik lisens blir avkrevd for enhver maskin som også har vanlig server- eller klient-lisens, uavhengig av hvilke tjenestener som kjøres på maskinene. For eksempel må brukere som kjører Novells katalogtjenester og fil/utskrift-tjenester i et Windows-miljø også betale CAL-lisens, selv om Microsofts tjenester ikke blir benyttet.

Med andre ord, kundene må betale for programvare de ikke bruker.

Novell-kunder klager

- Dette ville vært rødt kort i en hvilken som helst annen bransje.

Det sier Stian Holmen, forretningseier for Novell i PCWare, som synes kravet fra Microsoft prinsipielt sett er urimelig. Det er mange Novell-kunder som har reagert på bestemmelsene som ble innført for Windows Server 2003.

Det er likevel ingen dialog mellom leverandørene om reglene lokalt.

- Det er ikke så mye vi kan gjøre fra eller til. Lisensreglene er jo bestemt internasjonalt.

Nettopp Novell er en av konkurrentene til Microsoft på katalogtjenester og fil/utskrift. Novell har mange kunder i offentlig sektor, og problemet med CAL-lisensene har vært diskutert i et møte med en del av kundene.

Novell og Microsoft inngikk for to år siden en omfattende partneravtale som blant annet hindrer partene i å saksøke hverandre for patentmisbruk. Holmen avviser at forbudet mot søksmål hindrer Novell i å ta opp denne saken med Microsoft.

Ubrukt lisens

Blant kundene som har støtt på problemet med å betale for lisenser som ikke er i bruk, er kommunene Ålesund, Trondheim og Bærum samt Rogaland og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal brukte tidligere Windows 2000 på sine servere og pc-er. Men nye fagsystemer har krevd en overgang til Windows 2003. Fylket bruker fortsatt Novell til tjenestene mellom serverne og klientene, men må altså i tillegg betale lisens til Microsoft for de samme tjenestene, selv om disse ikke benyttes.

- Dette er avgjort en sak som burde følges opp. Å ta betalt for noe kunden ikke bruker hører jo ingensteds hjemme. Det er rett og slett urimelig, sier Siri Opheim, ikt-sjef i Bærum kommune.

Må ha lisens

Microsoft bekrefter at alle brukere av Windows Server 2003 for servere må ha en CAL-lisens.

"Du må kjøpe og tildele en CAL til hver enhet eller bruker som har direkte eller indirekte tilgang til serverprogramvaren. En maskinvarepartisjon eller -komponent regnes som en separat enhet", skriver Ragna Fongaard i Microsoft i en epost til Computerworld.

Hun henviser til brukerrettighetene for Windows Server 2000 og 2003.

"Vi har formidlet informasjon om brukerrettighetene til våre kunder og understreket at alle som har direkte eller indirekte tilgang til Windows Server må ha klientaksess-lisens. Endringen fra Windows Server 2003 innebærer at man kan velge om man vil ha bruker- eller enhetsbasert klientaksesslisens (User – eller Device CAL). I Windows Server 2000 var kun Device CAL tilgjengelig", skriver Fongaard.

Vurderer klage

Lisensproblematikken ble nevnt i forbindelse med saken Linpro klaget inn for Konkurransetilsynet i 2006. Denne saken resulterte i at Microsoft, i sine avtaler med fylkene, måtte avstå fra å tilby rabatter bare til skoler som valgte å bruke Microsoft Office.

- Men siden det ikke er fremmet en formell klage, er ikke lisenstemaet behandlet som en selvstendig klagesak, sier Claus Isaksen i Konkurransetilsynet.

Martin Hauge i Møre og Romsdal fylkeskommune, som først tipset tilsynet om saken, sier til Computerworld at han nå vil sondere mulighetene for å rette en formell klage til Konkurransetilsynet.

En eventuell klagesak om CAL-lisensene vil berøre konkurranselovens bestemmelser om misbruk av markedsmakt.

I konkurranselovens paragraf 11 omtales flere punkter under "utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling". Et av punktene er "å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår for likeverdige ytelser og derved stille dem ugunstigere i konkurransen".

Lisensregler for Windows Server 2003 CAL (Client Access Licence)

"I tidligere lisensieringsmodeller for Windows Server ble Windows Client Access-lisenser utløst automatisk når bestemte servertjenester ble tatt i bruk (som fil/utskrift, fjernaksess og terminaltjenester samt autentisert tilgang).

I Windows Server 2003 blir ikke CAL lenger utløst basert på bruken av bestemte tjenester, men blir i stedet basert på tilgang til og/eller bruk av serverprogramvaren. Det gjelder alle utgaver av Windows Server 2003 og Windows Server 2003 R2"

(Kilde: Microsoft)

Utvikling