Smidig koding krever smidig testing

Smidig koding krever smidig testing

Netcom har utviklet testløsninger for å bli mer effektive og få bedre kvalitet.

- Det stiller større krav til testing ved hyppige releaser, sier Bjørn Tore Gullord, avdelingsleder for produksjon i Netcom.

Grunnen er at Netcom har innført smidig utvikling med hyppige nye versjoner av sitt kundetilbud for kontinuerlig å være raskt ute med nye tjenester.

Det nyeste tilbudet er Netcom Bestevenn. Tidligere har Netcom kommet med mobil-tv skreddersydd for Apple Iphone. Det er slike tilbud som skaper interesse hos forskjellige brukergrupper.

Høye krav

- Netcom.no har høye krav til oppetid. Uten verktøy klarer vi ikke å ha kontroll på SLA, sier Jan Helge Christiansen, Service Level Manager i Netcom.

Systemutviklingen er en kombinasjon av smidig med Scrum og IBMs RUP (Rational Unified Process).

Netcom har derfor innført en rekke prosesser for å sørge for at resultatet fra smidig utvikling blir smidig innført som en ny tjeneste.

I den forbindelse er testing uhyre viktig for å sikre kvaliteten og funksjonaliteten på den nye tjenesten. Det finnes mange testverktøy, men hvilket og hvordan det brukes må velges av fagfolk. Hva som egner seg best og hvordan verktøyene brukes har mange utviklingsmiljøer liten oversikt over.

For noen verktøy er knyttet til programvaremiljøet som benyttes for utviklingen, andre er tilpasset infrastrukturen.

Valg

Selv ved valg av testverktøy kreves det kompetanse i bruken.

- Valg av verktøy må tilpasses oppgaven. Vi bruker ulike verktøy, for utviklerne har preferanser som vi prøver å tilfredsstille, sier Minh Nguyen, ansvarlig for testing og innføring av nye programvareversjoner i Netcom.

Dette er naturlig fordi utvikling skjer på forskjellige steder som Tsjekkia.

I større miljøer kan fagfolk bli eksperter på verktøy og testprosedyrer, men ofte er det en omfattende jobb å lage testløsninger som er effektive å bruke.

Automatisk

- I smidig utvikling må fagfolkene tolke behovene. Det krever mye testing, automatisk testing, sier Aslak Hellesøy, sjefsforsker i Bekk Consulting.

Og det er automatisk testing Netcom har skaffet seg. Det er ikke nok fagfolk å avse til manuell testing med resultatvurdering for hver runde.

- Ingen har tittel som tester, det vil si at de benytter full tid på testingen, fortsetter Minh Nguyen.

Like fullt testes det mye mer enn tidligere.

- Vi deler ut virtuelle maskiner, fremhever Bjørn Tore Gullord.

Disse benyttes for parallelle testmiljøer hvor man begynner fra det som er enkelt å automatisere. Viktig er regresjonstesting, det vil si at den samme testen gjentas og gjentas når det gjøres små endringer for å se konsekvensene.

Systemtest, godkjenningstest og produksjonstest. Les videre på neste side!

Utvikling