Smidige teknikker for bedre it-drift

Smidige teknikker for bedre it-drift

Redpill-Linpro tar sin egen medisin og følger i Flickr sine fotspor.

Det fungerer for kundene, så hvorfor ikke internt? Redpill-Linpro følger i fotsporene til Flickr samt egne erfaringer, og samkjører programutviklere med driftere.

Å koble it til virksomheten er et mål for de fleste it-organisasjoner. Organisasjonsgrep som Itil eller it-lederen inn i ledergruppen er kjente grep. Men primært skal it-avdelingen oppfylle mål om oppetid og sikkerhet. Den aktive delen av virksomheten vil gjerne tilpasse og endre organisasjonen når miljø, kunder eller klienter krever det. Noe som it-driftere intuitivt misliker, fordi endringer øker risikoen for feil og behov for justeringer. Det rammer oppetid og stabilitet.

Hos Redpill-Linpro har de utviklet en god løsning for å kople drift og programutvikling for kundene. Som et selskap som både yter driftstjenester og utviklerløsninger så utviklet de rutiner som fungerte der. For et drøyt halvår siden begynte de også kunne ta dette i bruk internt.

- Det er når man kjører ti endringer i driftsmiljøet hver dag slik som Flickr og samtidig vil ha en oppetid på fire-fem ganger ni at man må ha nær kopling mellom de som utvikler endringene og de som vil implementere dem. Vår modell for å drifte og utvikle for kundene ga noe av de samme resultatene og vi fikk gode erfaringer hos kundene. Behovet for raske endringer er ikke mindre for det vi vi drifter innomhus, sier Michael Nemecky, som er sjef for infrastrukturtjenesteområdet i firmaet.

Kopling mot frustrasjon

Inspirasjonen er trenden som kalles DevOps, Developers + Operators, med andre ord å kople utviklere av forretningsapplikasjoner med it-driftsfolkene. Samkjøringen starter så tidlig som mulig. Alle endringsønsker behandles av utviklere og it-driftere. Målet er at en velfungerende symbiose gir hurtig endringstakt samtidig som stabiliteten beholdes. Utveksling av informasjon mellom disse to miljøene skal legge til rette for en livssyklusplan for alle applikasjoner – fra utvikling, systemtilpassing til utrulling, drift og avvikling. Og DevOps-rutiner har et mål: Få til smertefrie utrullinger og endringer.

- Vi bruker smidige teknikker inkludert scrum som utviklermetodikk. Ideelt sett fungerer DevOps som smidige teknikker tatt i bruk i driften av it.På den andre siden er det tvilsomt om scrum egner seg direkte i drift. Utviklerne har et bibliotek over hva som finnes i it-miljøet som er testet, tilpasset og som virker. Utvikling i tråd med dette gjør at den ferdige applikasjonen er raskere utviklet med testing i kjent miljø. Målet er å få til dialogen som gjør at man vet hva som bør sjekkes ut spesielt og hva som må vektlegges, poengterer Nemecky.

Endring sikrer it-miljø

Han mener det er en klassisk motstrid mellom de som vil ha driftsmiljøet stabilt, og de som vilha it-miljøet mest mulig endringsklart og en it-organisasjon som er endringsvillig. Denne konflikten er kunstig fordi fleste som jobber i virksomheter faktisk vil ha fornøyde kunder eller klienter. Det gir tross alt inntekter. Disse kundene vil ha bedre og nye tjenester uten problemer. Det er denne felles interessen i tilfredse kunder og klienter som bør være driveren.

Det intuitive er muligens at gode testrutiner bør være tilstrekkelig for å opprettholde stabile it-systemer. Smidige teknikker og scrum-metodikk er smekkfull av testsykli. Nemecky er ikke enig.

- Gode testrutiner kan bare redusere risiko. Den fjernes ikke. Driftsfolk er fortsatt ikke glad i endringer, og redusert risiko er fortsatt en risiko mot it-systemene. Dette vil it-drifterne unngå. DevOps gir et samarbeid som fjerner ekstra tidsbruk og frustrasjoner for begge parter og øker effektiviteten merkbart.

Han poengterer at endringer ikke bare gjelder nye applikasjoner drevet og bygd internt. Les mer på neste side!

Les om:

Utvikling