Støtter it-nettverk

Støtter it-nettverk

It-nettverket Od@ er en god måte å lokke flere kvinner til bransjen, mener konsulentselskapet Sogeti.

It-konsulentselskapet Sogeti har bestemt seg for å støtte det kvinnelige it-nettverket Od@ som del av sin kvinnesatsing. Selskapet ser bare fordeler med å ha en bra fordeling av kvinner og menn i selskapet og tror selskapet kan vokse på å ha en lik fordeling av kjønnene.

Gullsponsor

- For oss er det en selvfølge å ha en bra balanse mellom andelen menn og kvinner i selskapet da det påvirker selskapskulturen og våre forretninger på en positiv måte. Dette viser også de økonmiske resultatene, hvor selskapet vokser med 30 prosent i året og har driftsmargin på 20 prosent, sier administrerende direktør Morten Løvstad i Sogeti.

Sammen med søsterselskapet Capgemini Norge har de valgt å gå inn som gullsponsor for det kvinnelige nettverket Od@ som i dag har over 2000 medlemmer.

- Å støtte Norges største nettverk for kvinner i it-bransjen er en del av vår tilnærming for å støtte en høy andel kvinner i Sogeti, sier Løvstad videre i pressemeldingen.

Ansetter flere kvinner

Nettverket Od@ ble stiftet i 2005 for at kvinner i it-bransjen skal utveksle erfaringer og for å synliggjøre at it-bransjen kan være en spennende bransje for kvinner. Nettverket blir i tillegg til Sogeti sponset av blant annet Microsoft, HP, Capgemini og Telenor.

- Vi er veldig imponert av Od@ og ser at nettverket har en veldig viktig rolle å fylle for it-bransjen i Norge. Av årets 19 nye rekrutter er sju kvinner og det er åpenbart at en fortsatt stor andel av våre nyansatte kommer til å være kvinner, avslutter Løvstad.

Les om:

Utvikling