- Studenter tvinges til piratkopiering

- Studenter tvinges til piratkopiering

Dyr programvare for vordende arkitekter gjør at mange tyr til piratvirksomhet.

Å være arkitektstudent er ikke billig. Studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) må punge ut med over 20.000 kroner for å dekke inn kostnader til programvare, skriver studentavisa Universitas.

- På grunn av utgiftene til datamateriell er det dyrt å være student på AHO, sier Marie Dillingøen Monsen, leder for studentutvalget ved skolen.

Med programmer som Adobe Creative Suite 3, Rhinoceros 4 og Catia 5R19, stiger kostnadene kjapt. Studentavisen har regnet ut at det vil koste drøyt 21.000 for lisenser til all nødvendig programvare, ikke medregnet prisen av den kraftige datamaskinen som trengs for å kjøre moroa.

Piratvirksomhet forekommer

Riktignok har skolen datasaler med slik programvare, men kapasiteten er sprengt. Skolens it-sjef Frode Gether-Rønning understreker at AHO oppfordrer studentene til å skaffe seg programvare på lovlig vis, men innrømmer at problemet med ulovlig nedlastning er allment kjent.

Torgeir Waterhouse i IKT-Norge, mener det er uholdbart.

- Vi kan ikke ha en ordning hvor studentene i praksis tvinges til å begå lovbrudd eller mangle nødvendig programvare. Her må AHO ta ansvar. Når en utdanningsinstitusjon tilbyr studieplass med så spesielle IT-behov, må den også sørge for ordninger som gir studentene lovlig programtilgang innenfor rammene av en normal studieøkonomi, sier han til Universitas.

Har noen flytende lisenser - får flere

Studenter ved AHO har tilgang på enkelte flytende lisenser på noen programmer, men dekningen for studentene er langt fra fullstendig.

- Arkitektur- og designstudier krever mange og dyre programmer. AHO har begrensede budsjettrammer, og må prioritere. Siden vi tror de fleste studenter uansett ønsker å ha egne datamaskiner, har vi valgt å prioritere kjøp av lisenser som studentene kan bruke på egne datamaskiner fremfor å utvide maskinparken, sier it-sjef Gether-Rønning.

Han kan imidlertid fortelle at AHO jobber med å tilby studentene flytende lisens på flere programmer og løsninger der studentene kan koble seg opp mot skolens arbeidsstasjoner fra sine private maskiner.

Utvikling