FORNØYDE: Både Thomas Gavin, Systemarkitekt i Høegh Autoliners (til høyre) og Randi Ulleland Rø, Løsningsarkitekt i Mesan AS, virker å være godt fornøyd med resultatet av samarbeidet om appen Høegh RoRo. 

FORNØYDE: Både Thomas Gavin, Systemarkitekt i Høegh Autoliners (til høyre) og Randi Ulleland Rø, Løsningsarkitekt i Mesan AS, virker å være godt fornøyd med resultatet av samarbeidet om appen Høegh RoRo. 

Suksess med egenutviklet app

Med en spesialutviklet app har rederiet Høegh Autoliners spart mange penger.

«Det finnes en app for det» var et uttrykk som raskt festet seg, i takt med suksessen til Iphone og andre smarte mobiler, som bruker apper til å løse oppgaver. Rederiet Høegh Autoliners har hatt stor suksess og spart mange penger ved å få utviklet sin egen fraktrelaterte app som understøtter selskapets virksomhet.

Komplisert transport

Høegh Autoliners driver, som selskapsnavnet antyder, med å transportere biler og mye annet som går på hjul. De fleste av oss tenker antakelig først og fremst på transport av tusenvis av like personbiler fra asiatiske bilfabrikanter til Europa og USA når vi ser de store firkantete skipene som brukes i denne virksomheten.

Bildet er imidlertid adskillig mer komplisert enn at en last består av tusenvis av like personbiler, som er sendt av én eller svært få bilfabrikanter i Japan og Sør-Korea. Særlig i USA er situasjonen helt annerledes, der lasten kan bestå av biler fra et stort antall avsendere, som hver bare sender noen få biler.

Da blir hele fraktoperasjonen tilsvarende langt mer komplisert, med et mye større antall befraktere, fraktbrev og andre dokumenter, laste- og losseoperasjoner og så videre.

-- I USA er det veldig mye mer bruktbilsalg enn i noen andre deler av verden for vår del. Ut fra Japan for eksempel, så er det bilfabrikanter med kanskje tusen nybiler på en booking. I USA kan det være bare én eller få biler per kunde, slik at det er veldig mange shippere eller kunder, som hver sender mye mindre kvanta, forklarer Thomas Gavin, Systemarkitekt i Høegh Autoliners.

Bakgrunnen for at det blir slik, er at det er mange private og profesjonelle som kjøper bruktbiler på auksjoner, og som deretter bruker skip til å flytte bilene til verksteder, markeder, sluttkunder eller hjem til seg selv. Dette er en unik side ved bilmarkedet i USA, og dermed er det også fra USA at ideen om en egen app kom.

Store avstander

-- Ideen kom fra USA, fra kontoret vårt der. De så muligheten på grunn av forretningsmodellen og fraktsammensetningen de har der, med veldig mange bruktbiler som transporteres. De så nytten i å ha tilgang til bookingdata på fraktterminalene. Det var noe som tidligere kun var bundet opp til en Citrix-løsning på en pc på et kontor, og det er kanskje store avstander mellom kontorene og skipene, forteller Gavin.

Det finner vi igjen når vi studerer appen nærmere. På siden som viser kart med plasseringen av kaiene rederiet bruker, og kontorene til rederiet og agentene, kan det være mange kilometer mellom disse. Det er klart at det vil ta tid å flytte seg mellom kai og kontor.

-- De brukte veldig mye tid på å komme seg til den pc-en for å sjekke hva som lå i bookingsystemet om det dukket opp problemer eller overraskelser. Deretter måtte de reise tilbake til bilen eller lasten for å rydde opp i problemene. Jo lenger tid vi ligger til kai, jo mer penger koster det, så dette var også et ledd i å få snudd båten ut til havs igjen så raskt som mulig, sier Gavin.

-- Dette var bakgrunnen, så tok de kontakt med oss i Norge og lurte på om vi kunne begynne å jobbe med noe mobilt, og så tok vi kontakt igjen med Mesan, og så begynte ballen å rulle. Slik ble appen «Høegh Roro» født. Dette var tilbake i 2011-12, og så ble den første versjonen lansert i slutten av 2012. I dag er vi i versjon 2.2, sier han fornøyd.

INFORMASJON: Hovedmenyen i appen. Både statisk og høyst dynamisk informasjon er tilgjengelig, for å lette arbeidet til de som er på godsterminalene.
INFORMASJON: Hovedmenyen i appen. Både statisk og høyst dynamisk informasjon er tilgjengelig, for å lette arbeidet til de som er på godsterminalene.

Informasjonskilde

Appen Høegh RoRo er en informasjonskilde tilpasset mobile enheter. I dagens versjon finnes en rekke funksjoner, fra grunnleggende kart som viser hvilke kaier rederiet bruker i havnene de trafikkerer, hvor kontorene er, hvordan linjesystemet til rederiet er, hvilke tjenester rederiet tilbyr, i tillegg til en presentasjon med nøkkeldata om hvert eneste fartøy rederiet bruker.

Det er også mer dynamisk informasjon i løsningen. Alle skipenes seilingsplaner, og anløpsplaner for de enkelte havnene oppdateres. Til sist finnes det informasjon om den enkelte booking av transport med et skip, og søk etter laster finnes også i løsningen.

-- Den første versjonen var mest beregnet på agenter og ansatte i Høegh-systemet. Den skulle løse akkurat de spesifikke behovene som lå der på det tidspunktet. Og så ble det oppdaget ekstra behov etter hvert som den ble tatt i bruk, forteller Randi Ulleland Rø, løsningsarkitekt i Mesan, selskapet som gjennomførte utviklingen av appen.

-- Denne appen løser ikke alt i verden, den løser det behovet som har dukket opp hos Høegh, fordi denne organisasjonen er som den er. Og så er det jo spennende med det at det er internasjonalt, og at det er ulike behov i Asia og andre steder, legger hun til. 

Flere tusen brukere

Appen har fått en brukbar utbredelse, til å være en så pass smal løsning.

-- Appen brukes over alt, men jeg vil si at den brukes fortsatt mest i USA. Men vi introduserte jo muligheten for å søke på tids- og seilingsplanene, hvor er vi når, og den brukes jo over alt. Hvor våre kontorer og agenter er, er også funksjoner som brukes over hele verden, sier Gavin.

-- Vi har vel fra starten av hatt to-tre tusen nedlastinger på Ios, og noe tilsvarende for Android. Den ble jo lagd for Blackberry også, for vi brukte Blackberry da appen ble lansert. Det har imidlertid smuldret litt bort siden da, legger han til med et smil.

Det er heller ikke helt enkelt å finne det eksakte antallet brukere av løsningen, siden den ikke trenger innlogging av brukerne, og fordi den også brukes via nettlesere.

-- Dette er en web-app som vi har lagd native wrappere for. Den er nedlastbar for Ios og Android, men du kan altså bruke appen og all funksjonaliteten i en nettleser også, og det har vi jo ikke tall for. Grunnen til at vi lagde native-apper, var på grunn av tilgjengeligheten – den blir adskillig enklere å finne på den måten, forklarer Ulleland Rø.

AVSTANDER: Utsnittet fra kartdelen i appen viser at det er langt mellom kaia og kontorene i Jacksonville i Florida – over ti kilometer i luftlinje. Det kan føre til plunder og heft.
AVSTANDER: Utsnittet fra kartdelen i appen viser at det er langt mellom kaia og kontorene i Jacksonville i Florida – over ti kilometer i luftlinje. Det kan føre til plunder og heft.

Tid og penger spart

Når vi spør om hvilke konkrete effekter og resultater appen har hatt, forstår vi raskt at inntjeningen dreier seg om besparelser. Ulleland Rø og Gavin estimerer grovt at det gikk med en snaut årsverk på å få den første versjonen implementert. På inntjeningssiden handler det om tid og penger spart.

-- For det første har appen gjort det mye enklere for alle som jobber på terminalene. Det er vel de som har merket den best, og det er der den har hatt mest økonomisk gevinst også, med tanke på tid spart, innleder Gavin.

Han forteller videre at bestillingene kan ofte endre seg. Når kundene sitter på bilauksjoner og ser at de kan kjøpe ti biler, men har bare bestilt fem plasser på skipet, så kan de ringe Høeghs agenter og bestille fem plasser til.

-- Så skal dette gjennom hele kverna vår, bli oppdatert på alle systemer, og ut på terminalen til våre samarbeidspartnere der, og alt dette tar litt tid. Vi har opplevd flere ganger at transportører har stått ved porten for å komme inn på terminalen for å levere biler. Så har de hatt med seg ti biler, mens papirene til vakten i porten sier bare fem, og nå kan de bare åpne appen med bookingnummeret og se at der står det ti plasser. Dette oppdaterer seg med en gang, i stedet for slik det var med den gamle metoden, utdyper Gavin.

Har betalt seg

Gavin mener derfor at innsatsen selskapet har lagt ned i å få utviklet appen har betalt seg. Han forteller om eksempler på episoder der biler har stått igjen på kaia, fordi papirene ikke var oppdatert i tide for å rekke avgangen til skipet.

-- Da har vi sinte og sure kunder som ikke får levert lasta si i den andre enden, på grunn av en bagatell. Dette er vanskelig å måle i kroner og ører, men en del sånne episoder har vi jo hatt, sier han.

-- Vi så ganske tidlig at appen har betalt seg, og det er altså i form av slike episoder. En av de som kom med ideen, fra USA, har har sendt meg mange mailer der han skriver at «i dag har appen spart oss for så-og-så mange tusen dollar fordi i dag hadde vi et problem, brukte appen og kunne forhindre et antall ekstra timer på lastemannskapet», legger han til.

Han er derfor godt fornøyd med appen og utviklerne av den, og antyder at han slett ikke ser bort fra å få utviklet nye apper i framtiden, om behovet skulle melde seg.

Les om:

Utvikling