Sun frigir kjerne-Java

Sun frigir kjerne-Java

Sun Microsystems har nå gjort brorparten av kjerneteknologien i Java tilgjengelig under åpen kildekode-lisensen GPL v2 .

Sun Microsystems har nå avsluttet prosessen med å tilgjengeliggjøre Java-teknologi under lisensen "GNU general public license version 2" (GPLv2). Nyheten ble kjent under Javaone-konferansen som pågår i San Francisco nå, melder IDGs nyhetsbyrå.

Løftet om å frigi Java under GPL-lisensen kom første gang under Javaone i mai 2006. I november kom åpne OpenJDK-komponenter. Men Sun har tidligere valgt sin egen lisens CDDL (common development and distribution license). Java er det første Sun har begynt å frigi under GPL, en velkjent og mye benyttet lisens for åpen programvare.

Mer Linux-Java

Håpet er at GPL-lisensen vil føre til økt utbredelse av Java via Linux-dstributører. I april fortalte Mark Shuttleworth, grunnleggeren av populære Ubuntu, at Java var fullt tilgjengelig under GPL. Canonical Ltd., kommersiell sponsor for Ubuntu, vurderer å inkludere Java i Ubuntu-kjernen.

LES OGSÅ: Røde tall skygger for Sun

Med hensyn til programvare-implementeringer basert på OpenJDK, kan utviklere nå bruke Sun Java SE 6 Compatibility Kit for å oppnå kompatibilitet med dagens Java SE 6-spesifikasjon. Straks slike implementeringer blir sertifisert, kan utvikleren benytte merkevare-stemplet "Java Compatible" , opplyser Sun.

- Åpen Java representerer en av de største donasjonene til frikode-miljøet, sier Rich Sands, markedsdirektør for OpenJDK.

Samtidig trengs regler og rammeverk for hvordan koden kan implementeres og utnyttes best mulig, understreker han. Det skal nedsettes en egen styregruppe for dette formålet.

Grafikk mangler

Men ikke all Java-kode kan firgis under GPL-lisensen. Dette dreier seg om programkode der Sun ikke har tilstrekkelig eierskap til å frigi koden. Særlig gjelder dette teknologi for Java 2D. Det finnnes åpne alternativer på dette feltet, men foreløpig er det for lite utbredt støtte til programmeringsgrensesnittet (API-en) for Java 2D, forteller Sands som vil bidra til flere tiltak for å løse denne utfordringen.

Les om:

Utvikling