TEST: Tre verktøy for gjenoppretting

TEST: Tre verktøy for gjenoppretting

Mistet eller slettet data ved et uhell? Disse tre programmene kan hjelpe deg.

Datagjenopprettingsverktøy kan sammenliknes med en defibrillator. Målet er å vekke det døde til live igjen, og teknikken fungerer bare dersom visse kriterier er oppfylt. Hvilke kriterier og gode råd finner du litt lenger ned i artikkelen.

I denne testen har vi sett på fire verktøy for partisjonsgjenvinning med mulighet for å gjenopprette enkeltfiler. Vi har altså ikke testet applikasjoner som kun gjenoppretter filer på eksisterende partisjon eller som reparerer filer som er skadet.

Ti gode råd for datagjenoppretting

Vi nevnte innledningsvis at datagjenoppretting er kun mulig dersom visse forutsetninger/kriterier, er oppfylt. Disse kriteriene blir trykket til brystet av enkelte personer i visse fagmiljøer – og det er med grunn.

1.Ikke tilfør den ødelagte harddisken nye data.

2.Hvis noe gikk galt under gjenoppretting eller installering, unngå å repetere et steg om igjen (som for eksempel å installere et program på nytt).

3.Unngå overskriving av data

4.Ikke installer et eller flere gjenopprettingsprogrammer på den ødelagte disken. Installer et slikt verktøy på en annen disk.

5.Vurder situasjon og unngå å få panikk. Det reduserer risikoen for å gjøre noe dumt i situasjonens hete.

6.Har du i det hele tatt mistanker om at harddisken kan være ødelagt, slå av pc-en på en normal måte, og ta disken ut av drift. Ha harddisken kun i bruk når du skal forsøke å hente ut data.

7.Ikke formater harddisken.

8.Ikke lek kirurg – ikke åpne harddisken eller forsøk å reparere den selv.

9.Mist aldri troen på at data kan hentes ut. Selv ved ekstreme tilfeller som brann eller fuktskader.

10.Vurder profesjonell hjelp hvis alt håp er ute.

Pass opp for kryptering

Dagens operativsystem setter stadig større fokus på sikkerhet. I dag støtter så godt som samtlige operativsystem støtte for kryptering av mapper og filer, slik et bra og moderne operativsystem skal gjøre. Kryptering gir selvfølgelig mange fordeler, men har en ulempe når det kommer til datagjenoppretting.

I Enterprise- og Ultimate-utgaven av Windows Vista får brukerne tilgang til krypteringsfunksjonen, Bitlocker. Dette er kanskje spesielt ypperlig for bærbare pc-er. Bruker du denne funksjonen må du huske å sette et gjenopprettelsespassord og lagre dette på forskjellige steder. I en bedrift kan Active Directory (AD) være et kurant sted, mens for bedrifter som ikke kjører AD, kan en usb-minnepinne være et annet alternativ. Skulle TPM-modulen slutte å fungere eller noe skulle gå galt, er dette passordet den eneste måten å gjenopprette kryptert data på. Sørg derfor for å ha mer enn en sikkerhetskopi av dette passordet.

RAID kan også være en utfordring

Mange pc-er leveres i dag med RAID-funksjonalitet. RAID-0 (striping) benyttes av mange for å øke diskytelsen. Problemet med RAID-0 er at dersom en eller flere disker slutter å fungere, er det så godt som umulig å reparere RAID-oppsettet. Personer som kjører RAID-0 bør derfor være ekstra nøye med å ta hyppige sikkerhetskopier, men også notere seg RAID-parametere sine. Dette er data som kan benyttes senere for å gjenopprette data fra en ødelagt RAID-konfigurasjon.

Et godt verktøy som vi har testet på siden av denne testen, er RAID Reconstructor fra Runtime Software. Programmet sørger for å lage en kopi/diskbilde av dataene som en gang eksisterte da RAID-oppsettet fungerte normalt. Dette diskbildet kan da importeres i selskapets GetDataBack-programvare for videre gjenoppretting.

Skyggekopier

Overskriving av data gjør datagjenoppretting så godt som umulig (det er egentlig ikke helt sant, gjenoppretting av data som er overskrevet skal være mulig ved hjelp av et «scanning transmission electron microscope»). Det er derfor viktig å passe på at man ikke overskriver data/de områdene der data som skal gjenopprettes ligger.

På filnivå er det heldigvis blitt gjort store fremskritt for å forbedre denne situasjonen. I Windows Vista har begrepet «tidligere versjoner» kommet for fullt. Med «tidligere versjoner» kan man gjenopprette tidligere utgaver av en fil. Funksjonen er dessverre kun tilgjengelig i de mer eksklusive Business, Enterprise og Ultimate-utgavene av Vista. Du finner forøvrig denne funksjonen i Vista ved å høyreklikke på en fil, og velge arkfanen som heter tidligere versjoner.

For interesserte kan det nevnes at også Apples Time Machine-løsning baserer seg på skyggekopiprinsippet. Det vil si at en tjeneste som tilbys av operativsystemet foretar en automatisk sikkerhetskopi når en fil modifiseres.

Slik har vi testet

Vi har testet en intern harddisk på 250 GB. Det ble opprettet en NTFS-partisjon på 8 GB som ble fylt opp til randen med data. Årsaken til at kun 8 GB med data ble benyttet var for å redusere gjenopprettelsestiden.

Datafordelingen for den interne harddisken var: 3 GB med bilder, 3 GB med musikk, 1 GB med video og 500 MB med dokumenter (noen komprimerte filer var også inkludert i dokumentsamlinger).

Filene ble først slettet og papirkurven deretter tømt, før filene ble forsøkt gjenopprettet (fase 1). Etter gjenoppretting ble partisjonen formatert på nytt, og et nytt sett med data på 8 GB overført til disken. Nok en gjenopprettelsesprosess ble satt i gang for å undersøke hvor mye data vi klarte å gjenopprette ettersom området nå var overskrevet en gang (fase 2).

Dette har vi vektlagt

I denne testen har vi lagt vekt på brukervennlighet, egenskaper og pris. Vi har ikke lagt særlig stor vekt på ytelse (hastighet). Vi mener at ytelse er nesten et uinteressant element, dersom kvaliteten på data og mengden av data som blir gjenopprettet blir ofret til fordel for høyere ytelse. I en gjenopprettelsesprosess bør det å puste liv i tapte data være det absolutt viktigste. Gjenopprettelsesevnen er heller ikke vektlagt ettersom den er så godt som identisk for programmene som er testet.

Takket være funksjonen «tidligere utgaver» i Windows Vista kan man gå tilbake til en tidligere utgave av et dokument.

Sikker sletting av data

Vi har i denne testen sett på at forholdsvis enkelt tilgjengelige verktøy enkelt kan gjenopprette tapte data. Selv om sjansen for suksess varierer, er det lurt å slette data på en sikker måte. Det finnes dessverre altfor mange bedrifter i Norge i dag som kvitter seg med gamle pc-er uten å slette data fra harddisken på en sikker måte. Dette gjør at andre som eventuelt måtte arve/få tak i pc-en kan være i stand til å gjenopprette data.

Med sikker sletting menes det at data som slettes, ikke kan gjenopprettes ved hjelp av vertkøyene vi har testet. Sikker sletting er enkelt, men mer tidskrevende enn en ordinær sletteoperasjon. Årsaken til det kommer av at området der data en gang befant seg, må overskrives flere ganger for at det skal bli vanskeligere å rekonstruere data. Dette gjøres ofte ved at pseudodata, det vil si, data uten mening, skrives over de samme områdene. Til personlig bruk sies det at syv overskrivinger skal være bra, mens den amerikanske sikkerhetsorganisasjonen, NSA, anbefaler 35 overskrivninger for å være på den sikre siden.

Selv da er det ingen garantier for at data blir slettet for godt. Dersom lesehodet ikke er presist nok, og ikke treffer nøyaktig på de samme områdene der data en gang var lagret, kan profesjonelle selskaper gjenopprette data, blant annet ved å studere de magnetiske områdene på diskoverflaten.

PC World Norge anbefaler alle bedrifter å innarbeide gode rutiner for sikker sletting av data i bedriftens sikkerhetsretningslinjer.

Tips til gode gratisverktøy som kan være behjelpelig med sikker sletting er Ereaser (heidi.ie/eraser) og SDelete fra Microsoft.

>>> NTFS Data Recovery 4.1.1.0 >>>

I denne artikkelen
- Introduksjon
- NTFS Data Recovery 4.1.1.0
- PC Inspector File Recovery 4.x
- Runtime GetDataBack for NTFS v3.32
- Konklusjon

Les om:

Utvikling