Ti heite SOA-verktøy

Ti heite SOA-verktøy

Styring, kvalitet og administrasjon er viktig for en tjenesteorientert arkitektur. Her er ti verktøy som letter arbeidet.

Er det sant at SOA gir bedre ressursstyring, fleksibilitet og forretningsdrift? SOA-verktøy er ikke kjent for å være enkle å håndtere. Fagavisen Network World har tatt for seg endel sentrale verktøy og sett på hvilke problemer de løser.

Randy Heffner, analytiker i Forrester, stiller høye krav:

- Komplekse SOA-arkitekturer krever ikke bare overvåking, men et perfekt samspill mellom styring, kvalitet og administrasjon.

It-lederne må få bedre oversikt over hvilken del av SOA de jobber med og hva de skal håndter. Strategiske utfordringer krever bedre håndtering, sammenliknbare funksjoner og produkter som virker sammen, understreker analytikeren.

Disse ti verktøyene finnes i dag.

1. Amberpoint Soa Management System

Et regelstyrt system for styring. Inneholder programvare for å håndtere ytelse, katalogfunksjoner og sikkerhet, og har innebygd håndtering av tjenestenivåer. Store brukere: BT, Motorola og det amerikanske handelsdepartementet. Har bred integrasjon for SOA og kan brukes frittstående eller integrert med andre produkter for å håndtere infrastruktur, opplyser Randy Heffner.

2. BMC Software Appsight

Automatisk problemløsing for SOA-installasjoner. Kan også brukes til datafangst og analyser. Skal gjøre det lettere å identifisere og løse problemer. Store brukere: Community First og Cox Communications.

3. CA Wily Soa

Håndterer ytelse og tilgjengelighet for web-tjenester og andre viktige komponenter. Håndterer såkalte "enterprise service buses" , portaler og web-tjenester. Kan også brukes til "mapping" av SOA-transaksjoner og til å håndtere problemer med stabilitet og ytelse. Store brukere: Fedex og Intel.

4. HP SOA Manager

Effektivisering, eller "business technology optimization" for SOA. Samordner løst sammenkoblede programkomponenter og webtjenester. Definerer og inneholder dynamiske modeller for å takle tjenester, som tilgangshåndtering av programmer, virtuelle servere og håndtering av ytelse i programmer og webtjenester. Store brukere: McKesson, Thomson Financial.

5. IBM Tivoli Composite Application Manager for SOA

Brukes til å overvåke, administrere og kontrollere web-tjenester. Kan identifisere flaksehalser og potensielle feil. Mange verktøy for SOA-håndtering. Stor bruker: Samsung

6. Itkos Lisa Enterprise SOA Testing

For web-utviklere, håndterer testing og overvåking. Skal kunne tas i bruk uten altfor mye ekstra koding. Håndterer kvalitetstesting, men også mye annet.

Programmet ble gjort fritt tilgjengelig for et år siden, og er så langt hentet ned av 5000 brukere og mulige kunder. Itko står for Interactive tko, technical knockout. Store brukere: American Airlines, Lockheed Martin, Pfizer.

7. Mindreefs Soapscope Server

Oppsett av verktøy for å håndtere XML-basert og for styring av xml-baserte web-tjenester; testing, diagnose, brukerstøtte. Gjør det mulig raskt og enkelt å finne problemer når de oppstår. Brukere: Charles Schwab, Visa.

8. Optiers Corefirst

Håndterer transaksjoner og arbeidsflyt i heterogene infrastrukturer, som web- og applikasjonsservere, og i eldre systemer og databaser. I et SOA-miljø overvåker programmet ytelse, komponenter og transaksjoner, og det brukes for å planlegge for kommende kapasitetsbehov. Store brukere: Blue Cross, Blue Shield.

9. Progress Software: Actional for SOA Operations

Ett av tre SOA-produkter fra Progress. SOA-administrasjon: overvåker meldinger og håndtering av XML-kode samt applikasjonsserver. Kan bygge opp et kart av hva som foregår i en SOA-infrastruktur. Støtter grunnleggende krav i SOA, som ytelsesvarsling, avhengighetsanalyse samt å spore og løse problemer. Store brukere: Pfizer, Starwood Hotels.

10. Tidal Software: Intersperse

Kombinerer applikasjonshåndtering, sporing av forretningsprosesser og overvåking i sanntid på flere applikasjonsservere samtidig, for å bygge opp en detaljrik oversikt over SOA-applikasjoner og -miljøer. Muliggjør, ifølge Tidal, proaktiv problemdeteksjon, lokalisering og årsaksanalyse. Brukere: Lehman Brothers, New York-børsen.

Les om:

Utvikling