Tøft med test

Tøft med test

Ny rapport viser at programvaretesting og kvalitetssikring nå står for en fjerdedel av it-investeringene.

Den årlige rapporten «World Quality Report 2013-14» (den femte i rekken), utarbeidet av Capgemini og Sogeti i samarbeid med HP, er ute.

Rapporten er basert på 1500 telefonintervjuer med direktører, it-sjefer, applikasjons- og kvalitetsansvarlige innen privat næringsliv og offentlig sektor i 25 land. 180 av respondentene er fra Norden, og samtlige jobber i virksomheter med over 1000 medarbeidere.

Årets kanskje viktigste funn er at den gjennomsnittlige investeringen i test og kvalitetssikring har økt betraktelig.

I det hele viser rapporten en økning i kvalitetssikring fra 18 prosent i 2012 til 23 prosent i 2013.

Spesielt stor er økningen innen mobiltesting - en følge av og et klart tegn på at trenden innen mobilitet ikke har slakket av. Når det gjelder mobilitetssikring har den gjennomsnittlige investeringen økt fra 31 prosent av it-budsjettet i fjor til 55 prosent i år.

Nesten halvparten av respondentene oppgir også at det savner ekspertise innen mobil testing.

- Mobile løsninger er det nye vekstområdet. Selv om den kraftige økningen innen mobiltesting er en positiv trend, så er det fortsatt 54 prosent av de spurte som ikke har hatt anledning til å teste ut sine applikasjoner på de mange forskjellige mobile enheter som finnes, sier Morten Løvstad, administrerende direktør for Sogeti Norge AS.

50 prosent sier de ikke har tilstrekkelige testmetoder, og 44 prosent oppgir at de savner testekspertise.

- Det er alarmerende, mener Løvstad.

Han fortsetter med å si at undersøkelsen viser at intern testing ikke dekker behovet de forskjellige virksomhetene har til mobiltesting.

- Det tar lang tid å bygge opp et merkenavn, men kun en mangelfull eller usikret applikasjon for å skade det. Hvem har råd til å hoppe over testprosessen med tanke på at dagens applikasjoner er mer tilgjengelige og sårbare enn noensinne, avslutter Løvstad.

Rapporten World Quality Report 2013-14 kan lastes ned her .

Utvikling