Unix går ikke av moten

Unix går ikke av moten

Unix fyller kanskje 40 i år, men er ikke klar for å pensjonere seg ennå, viser ny undersøkelse.

I dataår er 40 svært gammelt.

Men til tross for alderen er UNIX fremdeles sprek og full av pågangsmot, viser ny undersøkelse.

Undersøkelsen er utført blant 211 beslutningstakere innen it i perioden mars til april, av et panel satt ned av Computerworld USA.

62 prosent av de spurte bruker Unix. Av disse sier 69 prosent at organisasjonen støtter seg ekstremt eller veldig mye på Unix.

21 prosent sier organisasjonen til dels støtter seg på Unix. For 10 prosent er det ikke avgjørende at Unix er operativsystem.

Mye tillit

64 prosent av de spurte oppgir at de rett og slett stoler på systemet. 51 prosent oppgir at skalerbarheten er positivt med Unix. En fjerdedel peker på kostnadsavveininger, maskinvareleverandører, enkelthet relatert til applikasjonsintegrasjon/utvikling og maskinenes samspillevner.

Øvrige argumenter for valget av Unix, går på oppetid, sikkerhet, «at det ikke er Microsoft», at «det bare fungerer» og kundepreferanser. Enkelte er også bundet av applikasjonsutviklere.

42 prosent oppgir at de bruker AIX, 39 prosent bruker Solaris/SPARC, 25 prosent på HP-UX, Solaris/x86 brukes av 22 prosent, Mac Os X Server av 12 prosent, Opensolaris av 10 prosent, mens 19 prosent bruker andre varianter.

I sistnevnte kategori var det i all hovedsak Linux respondentene oppga at de brukte, selv om man jo kan diskutere om Linux er Unix eller bare Unix-aktig.

At tallene over ikke summerer til 100 prosent har med å gjøre at bedriftene har flere versjoner i bruk.

17 prosent vil bort

Rundt halvparten, 47 prosent, oppgir at de i løpet av fem år ser Unix som «et essensielt operativsystem med kontinuerlig utbredt spredning». En tredjedel svarte at Unix kanskje ikke er essensielt over hele fjøla innen fem år, men i alle fall innen enkelte markedsgrener. Bare elleve prosent spådde migrering, og fem prosent mente det gradvis ville forsvinne.

På spørsmål vedrørende Unix-strategi internt i bedriften, sier 42 prosent at «Unix er en essensiell plattform for oss, og vil fortsette å være det på ubestemt tid», mens 15 prosent svarte at de vil øke Unix-bruken.

18 prosent sier Unix-bruken for deres vedkommende krymper, men ikke forsvinner. 17 prosent har planet om å migrere seg bort fra systemet.

For sistnevnte gruppe, var kostnad avgjørende, etterfulgt av serverkonsolidering, mangel på kunnskap og applikasjoner.

Se neste side for å få råmaterialet til undersøkelsen fra vår søsterpublikasjon.

Utvikling