USA sier nei til Microsoft

USA sier nei til Microsoft

Microsofts omstridte dokumentformat Office Open XML får ikke USAs stemme under ISO-avstemningen i september.

Microsoft klarte ikke å oppnå tilstrekkelig flertall i den amerikanske organisasjonen International Committee for Information Technology Standards (INCITS), og USA vil dermed stemme nei til dokumentformatet Office Open XML under ISO-avstemningen 2. september. Avgjørelsen fra Microsofts hjemland vil trolig få betydelig innflytelse på andre lands stemmegivning, skriver Computerworld USA.

En intern avstemning i INCITS endte 8-7 i favør av Open XML, men organisasjonen krever to tredjedels flertall for å godkjenne en ny standard. INCITS skal ha flere møter før 2. september, men sjansen for at noen medlemmer skal ombestemme seg, er svært liten.

Nei fra standardiseringsorganisasjonene
Microsoft-partnerne Intel, EMC, HP og Sony stemte alle i favør av Open XML, det samme gjorde Apple som har implementert støtte for standarden i sin nye programvarepakke Iworks. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet, Electronic Industries Alliance (EIA) og Microsoft stemte også for å godkjenne standarden.

IBM, Oracle, Lexmark samt standardiseringsorganisasjonene GS1 US og National Institute of Standards and Technology (NIST) stemte mot. Det gjorde også det amerikanske forsvarsdepartmentet og it-selskapet Farance, som er aktive i en lang rekke standardiseringsorganisasjoner.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) avsto fra å stemme.

Utsetter godkjenning
Den amerikanske stemmegivningen er neppe det endelige dødsstøtet for Open XML, men et nederlag i ISO førstkommende september vil trolig utsette prosessen i lang tid.

-- Vi tror Open XML blir en ISO-standard til slutt, men vi må gå frem på riktig måte, sier Frank Farance, som har vært INCITS-medlem i 23 år og stemt i hundrevis av saker, til Computerworld USA.

I likhet med flere andre tekniske medlemmer, mente Farance at spesifikasjonen var et dårlig håndverk som inneholdt tvetydig språk og tekniske mangler. INCITS vil trolig foreslå en rekke mindre endringer som Microsoft kan implementere i Open XML-spesifikasjonen tidlig neste år. Det åpner for at standarden kan godkjennes av ISO i september 2008, tror Farance.

Office Open XML

Office Open XML (ofte kalt OOXML eller Open XML) er et xml-basert filformat for elektroniske dokumenter, utviklet av Microsoft for kontorpakken Office 2007. Den private medlemsorganisasjonen ECMA godkjente Open XML som dokumentstandard i desember 2006, og den er for tiden til vurdering hos ISO.

Samtidig er en rekke nasjonale myndigheter, blant annet Norge, i ferd med å bestemme seg for hvilke it-standarder som skal gjøres obligatoriske i offentlig sektor. Dersom Open XML skal bli en del av de nasjonale standardkatalogene må den trolig få et ISO-stempel. Motstanderne av Open XML foretrekker gjerne standarden Open Document Format (ODF), som allerede er godkjent av ISO.

Les om:

Utvikling