Velger Linux for sikkerhet og ytelse

Velger Linux for sikkerhet og ytelse

IT-SJEFEN: Mohammad-Reza Pirouzfar i Vinmonopolet stoler ikke helt på Windows.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Jeg heller vil si den viktigste oppgaven er å bidra til kontinuerlig motivasjon og utvikling av medarbeidere og at vår største systemsatsning, et nytt erp-system, blir vellykket.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- På de fleste ordinære områdene foretrekker vi Microsoft, av den enkle grunn at kompatibilitet, integrasjon og ikke minst at brukeropplevelse er enklere å forholde seg til. På områder som krever høy grad av ytelse og sikkerhet, er det ingen tvil om at Linux-baserte systemer er å foretrekke.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Det er ingen tvil om at outsourcing drar med seg både fordeler og ulemper. Selv har jeg blandede erfaringer. Vi legger opp til at vi selv skal ha eierskap over kjernesystemer og prosesser. Elementære ting, strøm, kjøling og slikt, kan noen andre ta seg av. Det er etter min mening mye bedre å kunne være stolt av det man selv oppnår, og ikke ha noen å skylde på når det går galt.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Følge opp, støtte og veilede mine kolleger, samt å bidra til helhetliggjøring av it-tjenestene. Endrings- og konsolideringsprosesser har i det siste blitt mote, og vi er intet unntak. Vi holder til stadighet på med slike prosesser, og det er klart at nødvendig støtte og coaching er en av nøklene til suksess. Da gjelder å være en god veileder innad og en god ambassadør ut i forretningen.

- Har dere spesielle regler forbruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Vi har ingen fysisk sperre for sosiale nettjenester. I tillegg til ordinære tilgangsregler, regulerer ikt-instruksen i Vinmonopolet dette området. It-avdelingen er ganske flinke med proaktiv informasjonsarbeid knyttet til sikkerhets og omdømmerelaterte områder av alle slag. Her er vi ofte ute med holdningsskapende informasjon og "nettvett-reglene".  Vi er glade for at vi hittil ikke har opplevd problemer av dette slaget, og det kan tyde på at våre kolleger respekterer gjeldende instrukser og spillereglene på arbeidsplassen.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Fornyelse av infrastruktur, opplæring og tilrettelegging for nytt erp-system.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Jeg har lyst å foreslå Rune Benjaminsen, som leder it-driften i Mattilsynet.

Hvem: Mohammad-Reza Pirouzfar

Hvor: Vinmonopolet

Hva: Alkoholsalg

Antall ansatte: 18 på it-avdelingen

It-budsjett: Mellom 20 og 50 millioner kroner årlig utenom nytt erp-system

Utvikling