Vi har nok religionskrigere

Vi har nok religionskrigere

LESERBREV: En standard uten støtte har ikke livets rett, skriver Shahzad Rana i sin respons på et innlegg i standarddebatten i Computerworld i går.

Martin Bekkelund fra Nexus Consulting bommer grovt når han skyter fra hoften i sitt innlegg i ComputerWorld 25. juni. Han gir et godt eksempel på hvordan fanden leser bibelen. Det er også trist at han serverer et innlegg med en rekke påstander som ikke stemmer med virkeligheten.

LES OGSÅ: - Global standard er ingen utopi

Bekkelund påstår at mitt og Questpoints engasjement hos Microsoft i forbindelse med ECMA OpenXML-prosessen er en godt bevart hemmelighet. Kanskje Bekkelund kan hjelpe meg med å forklare hvorfor jeg i så fall uttalte til digi.no 15. juni at jeg var leid inn av Microsoft i forbindelse med ISO prosessen rundt ECMA OpenXML? Eller at Microsoft inviterte norsk it-presse til et seminar om OpenXML 8. juni der jeg presenteres som konsulent og selv informerer oppmøtte journalister om at jeg er innleid. At det noensinne har vært en hemmelighet at jeg er engasjert av Microsoft er en vrangforestilling som Bekkelund snarest bør riste av seg.

Både Microsoft og undertegnede har vært klare på at jeg er en innleid konsulent i denne prosessen. Dette arbeidet begynte forøvrig i april og ikke i februar slik Bekkelund påstår.

Det virkelig nedslående med Bekkelunds innlegg er at han langt på vei mistenkeliggjør alle som engasjerer seg på vegne av kommersiell programvare. Jeg har engasjert meg i denne prosessen fordi den er viktig for svært mange av oss som jobber med programvareutvikling. Det finnes et stort økosystem – av IT-leverandører som baserer seg på Microsoft teknologi og programvare. Questpoint er bare ett av 1000-talls norske selskaper som livnærer seg i dette feltet.

LES OGSÅ: Dobbel standard i Danmark

Bekkelund er dessverre bare én i rekken av flere som farer med uriktigheter om OpenXML-formatet. ECMA OpenXML eies ikke av Microsoft. Det er ECMA International som eier og forvalter formatet. En rekke it-selskaper og brukere er medlemmer i ECMA bl.a.: IBM, Adobe, Apple og Statoil.

Skal det gjøres endringer så er det ECMA – eller ISO ved en eventuell godkjennelse - og ikke Microsoft som bestemmer det. Som bransjemann synes jeg det er spennende å arbeide med et åpent dokumentformat som kan flytte millioner av brukere fra de gamle produsenteide Office-formatene over på et åpent tilgjengelig format, forvaltet av en uavhengig standardiseringsorganisasjon.

Til tross for at ECMA tidligere har godkjent standarder som Javascript finner Bekkelund det hensiktsmessig å underkjenne ECMA som standardiseringsorgan. Verre er det at han viser forakt for ISOs rett til å godkjenne ECMA som en internasjonal aktør når han skriver at Microsofts intense lobbyvirksomhet har fått ECMA OpenXML inn på ”fast-track procedure”.

LES OGSÅ: - Microsofts dokumentformat er ubrukelig

ISO aksepterer at et ISO-godkjent organ kan foreslå Draft International Standard (DIS) direkte til avstemming. Siden OpenXML er godkjent i ECMA så kunne de sende ECMA OpenXML til ISOs ”fast-track procedure”. Dette er en anerkjent regel i ISO og ikke et resultat av lobbyvirksomhet fra Microsoft sin side.

Bekkelund uttrykker manglende kunnskap når han påstår at ISOs ”fast-track procedure” består av en hurtigarbeidende ISO-komité ledet av én Microsoft ansatt. Den er riktignok hurtigarbeidende, men det er ikke én komité. Avstemmingen skjer ved at de ulike ISO-medlemslandene avgir sin stemme. I Norge skjer dette gjennom Standard Norge. ISO har over 150 medlemsland. Hvis 2/3 av landene stemmer ”ja”, går standarden inn i neste fase: Final Draft International Standard (FDIS).

LES OGSÅ: - Global standard er utopi

At Bekkelund velger å koble mine generelle uttalelser om ISOs fremtidige hastighets utfordring til prosessen rundt ECMA OpenXML er en tilsnikelse. Mitt poeng er at det utvilsomt vil bli betydelig flere ISO-søknader i tiden fremover. Det betyr at ISO og standardiseringsarbeidet blir enda viktigere. Skal ISO klare å ivareta sin funksjon, blir organisasjonen derfor nødt til å tilpasse seg dette.

Det er en vesentlig logisk brist i Bekkelund argumentasjon. En standard blir ikke en suksess i kraft av seg selv. Skal en standard lykkes må den bli utbredt og få støtte hos premissgiverne i bransjen og deres kunder. Det er derfor i beste fall naivt av Bekkelund å tro at aktører som Sun, IBM og Microsoft ikke setter premissene i vår bransje.

Utvikling