Vil skru sammen PHP og .Net

Vil skru sammen PHP og .Net

Microsoft lanserer et åpen kildekode-prosjekt som skal bygge bro mellom PHP og. Net.

Det er Microsoft-teamet med det klingende navnet Developer and Platform Evangelism Interoperability som lanserer et åpen kildekode-prosjekt som bygger bro mellom webprogrammeringsspråket PHP og Microsofts .Net.

Selskapets verktøysett PHP Toolkit for Ado.Net Data Services vil bruke REST (Representational state transfer) for å bygge denne broen, skriver åpen kildekode-bestyrer Peter Galli hos Microsoft i en blogg.

Lettere med Ado.net

Med settet, utviklet av Persistent Systems og finansiert av Microsoft, kan PHP-uviklere lettere utnytte Ado.Net Data Services, et sett av funksjoner i .Net-rammeverket for å bygge og utnytte datatjenester over internett. Mer om Ado.Net-settet kan du lese her.

Tjenestene gir adgang til et bredt spekter datakilder gjennom en REST-grenseflate. Ado.Nets tjenester støttes fullt i Visual Studio 2008 SP1 og kommende Visual Studio 2010.

På Codeplex

PHP-settet genererer proxy-klasser basert på metadata som får tilgang via ADO.Net Data Services. Utviklerne kan kalle på klassene fra deres kode.

- Når man bruker REST-tjenester over http håndteres kommunikasjonen mellom PHP-applikasjonen og Ado.Net Data Services av PHP proxy-klassene og settets biblioteker, men man kan selvfølgelig se og redigere koden, forklarer Claudio Caldato, senior programbestyrer i teamet med det klingende navnet i et blogginnlegg.

PHP-settet er tilgjengelig fra Microsofts nettside for åpne kildekodeprosjekter, Codeplex.

Les om:

Utvikling