Vil være partner, ikke leverandør

Vil være partner, ikke leverandør

Utvikleren, forfatteren og smidig-mesteren Kent Beck vil helst slippe utviklingsoppdrag. Han mener heller du bør gå i partnerskap med utviklerne.

Amerikaneren Kent Beck er kjent for sitt arbeid med smidig og som mannen bak utviklingsmetodene Extreme Programming (XP) og Test Driven Development.

Han har også skrevet en rekke bøker om temaer som smidig, Smalltalk og XP.

Siden 2010 har Beck vært ansatt som teknologisjef ved det norske konsulentselskapet Iterate, og det er i denne sammenhengen han er i Norge.

Jeg fikk muligheten til å ta en liten prat med Beck og hans norske Iterate-kollega Anders Haugeto over en kopp kaffe. Temaet var utvikling og hvordan konsulentbransjen tilpasser seg nye metoder og teknologi.

Utvikling som kontinuerlig prosess

It-prosjektet vi kjenner så godt er på vei ut.

- Prosjektet som organiseringsform er uheldig, fordi man definerer en kunstig slutt på noe som skal leve lenge, mener Haugeto.

I stedet er utvikling en kontinuerlig prosess hvor konsulenter og kunder samarbeider tett og hyppig utveksler informasjon.

- Etter hvert som markedet vokser internasjonalt blir det stadig vanskeligere å ta rene utviklingsoppdrag. Hvis kunden bare ønsker kode, så kan han få det hvor som helst. Jeg tror trenden over de neste 20 årene vil bli å samarbeide tett og dele gevinsten, snarere enn å engasjere konsulenter for å utvikle systemer på spec, sier Beck.

Han sier at dette er noe som ville vært utenkelig for ti år siden, men ny teknologi som for eksempel Cloud Computing og inntog av metoder som XP og Agile er på god vei til å endre dette.

- Jeg tror konsulentvirksomheter som Iterate vil komme til å bli forretningspartnere i stedet for å være leverandører, sier Beck.

Anders Haugeto nikker i enighet og legger til at mange virksomheter kan være skeptiske til å leie inn konsulenter, men at en slik partnerskap-tilnærming vil kunne fjerne mange av barrierene.

Som forretningspartnere snarere enn kunde og leverandør, vil begge ha mye å tjene på å jobbe mot samme mål.

Det sosiale kodehodet

Tiden for stereotypen av kodehodet som sitter alene på et mørkt kontor og programmerer i vei er over. Dagens utviklere må kunne kommunisere og dele informasjon.

Da er det både viktig og utfordrende å finne de riktige folkene i dagens marked.

- Når vi rekrutterer nye utviklere, ofte direkte fra universitetene, ser vi etter folk som er flinke til å utveksle informasjon og dele av seg selv. Vi vil ha folk som ønsker å dele kunnskap og på denne måten drive arbeidet fremover på en mer effektiv måte, sier Haugeto.

På denne måten vil det også være enklere å la konsulentene rotere mellom prosjekter. Dersom utviklerne er sosiale som en del av jobben blir det ingen individuelle prosjekter, og informasjon kan spres raskt til de andre prosjektdeltakerne.

- Den tradisjonelle utvikleren som kanskje aldri deler interessant eller viktig kunnskap og informasjon kan bidra til frustrasjon i prosjektet, ironisk nok også for dem selv, påpeker Beck.

Prosessen det er å utvikle programvare på denne måten er veldig pedagogisk, for kunnskapen man får er langsiktig nyttig i motsetning til det tradisjonelle kortsiktige it-prosjektet.

Kodecamp

Iterate arrangerer en årlig kodecamp for konsulentene hvor de får en hel uke hvor de kan fordype seg i kode og lære nye og spennende ting.

- Kodecampen er et eksempel på det vi kaller Iterates tre L-er, sier Haugeto og fortsetter, "leke, lære og lage."

Målet med kodecampen er ikke bare å kose seg med kode, men også å lære (men ikke nødvendigvis lage).

- Det å utvikle et stykke programvare på kodecampen er en taktikk, sier Beck. Han utdyper videre med å si at det viktigste er å ha det gøy og å lære nye ting. Det er ikke nødvendigvis viktig å ha et ferdig produkt når kodecampen er over, sier Beck.

På programmet under kodekampen står også diskusjoner om teknologi og i hvilken retning det hele går. Beck har en mentor-rolle i tillegg til sin stilling som sjefsteknolog, og arrangerer diskusjoner og underviser under kodecampen.

- Mange utviklere er ikke flinke til å snakke for seg i sosiale sammenhenger, så vi snakker en del om selvinnsikt og det å kunne snakke med hverandre for å utveksle kunnskap, sier Beck.

Travel og etterspurt

Beck besøker Norge et par ganger i året, og timeplanen er temmelig tett hver gang han er i landet.

- Jeg besøker kunder og snakker med utviklerene og prosjektlederene som en del av mine oppgaver som veileder, sier Beck.

Han holder også foredrag mens han er her, om temaer som utvikling med smidig og Extreme Programming. Foredragene er veldig populære, og plassene fylles raskt opp.

Og med det var kaffen blitt kald. Beck og Haugeto må avgårde til neste post på programmet den dagen, å holde foredrag for en gruppe utviklere nede på pubben Scotsman.