Visma fra fjorten til åtte fagsystemer

Visma fra fjorten til åtte fagsystemer

Mer funksjonalitet, nytt design og færre kodelinjer for utviklerne.

- Det gikk veldig mye tid til vedlikehold og lite tid til forbedringer. Spørsmålet er hva gjør man da, sier Dalip Dewan, forskningsdirektør i Vismas programvaredivisjon.

Vismas svar har vært forskning, for å få grep på utviklingen, forståelse for nye behov, måter å jobbe på og hvordan man skal redusere programvarekostnadene. For gode forretningssystemer er et resultat av programvarestrategi, prosesser og utviklere.

Smidig programvareutvikling har inspirert, men Visma synes ikke smidig er hele svaret. For utviklingen handler om å vedlikeholde og tilføre nye funksjonalitet til Vismas forretningssystemer.

- For å komme videre må vi som programvareselskap og utviklere tørre å gjøre feil. Derfor forteller jeg programmererne våre at de forventes å feile. Det bør skje raskt og på en spektakulær måte slik at vi ikke taper for mye, men hurtig kan utvikle de gode løsningene, sier Dalip Dewan.

Sammensmelting

Visma som opprinnelig var en sammensmelting av de tre programvarefirmaene, Dovre Informasjonssystemer, Multisoft og Spectec, har siden 1996 vokst gjennom rundt 50 oppkjøp i Norden. Disse har vært todelt. For det første har Visma kjøpt programvarefirmaer, for det andre har Visma kjøpt regnskapsfirmaer for å ta seg av deres kunder. Resultatet er at Visma betjener it-systemene og dataene til 30.000 nordiske virksomheter.

Konsekvensen av oppkjøpene var 14 fagsystemer rettet mot forretningsvirksomhet innen forskjellige industrisegmenter. Konsekvensen var millioner av kodelinjer. Konsekvensen var behov for opprydding.

- De firmaene Visma kjøpte var alltid i tett kontakt med kundene slik at de hadde god støtte for forretningsprosessene. Derfor har man i Visma jobbet med å luke ut feil i systemene. Etter ti år er et system stabilt. Hva gjør man da?, fortsetter Dalip Dewan.

Sikkerhet blir stadig viktigere. Derfor etablerer Visma et nytt datasenter for å øke kapasiteten og utvide tilbudet av tjenester til kundene.

Luket bort millioner

I 2007 samlet Visma all programvareutvikling under en ledelse. Totalt er det nærmere 400 utviklere spredd over en rekke land etter de mange oppkjøpene. Visma er dermed ett av de største programvareutviklingsmiljøene i Norden. Vismas forskningsavdeling innen programvare ble satt til å gå igjennom å vurdere hva man burde gjøre.

- Oppkjøp medfører duplikater. Vi hadde 14 forretningssystemer. Nå har vi klart å redusere det til åtte i Norden, forklarer Dalip Dewan.

Dermed forsvant rundt tolv millioner kodelinjer som Visma ikke lenger trengte å vedlikeholde. Med rundt tre millioner kodelinjer per system i snitt var innsatsen helt nødvendig. Det er de nærmere 220 utviklerne spredd over fem land som rapporterer til Dalip Dewan, som har klart å redusere antall systemer.

Fem systemer utvikles av de andre utviklerne, eksempelvis Visma Unique, som opprinnelig har sitt opphav som forretningssystem i det offentlige tilpasset Norsk Datas maskiner på åttitallet. En av brukerne er Øvre Eiker kommune.

- Vi bruker Visma Unique. I fjor oppgraderte vi til Enterprise Edition. Stort sett virker det greit, sier ikt-rådgiver Yngve Boye-Hansen.

Innstikksmodulen for håndtering av tynne klienter med Citrix kunne vært bedre. Håpet er at Visma lager denne selv og ikke overlater modulen til en tredjepart.

Gikk til Carnegie Mellon

- Ledelsen i Visma har lykkes. De har benyttet sundt bondevett og har god kontroll over kostnadene, påpeker Dalip Dewan.

Derfor har man jobbet for å skape et helhetssyn på forretningssystemer, hvor nye moduler skal legges på toppen av løsningene. Det var i den forbindelse at forskningsavdelingen fikk overlatt de mange forretningssystemene for å skape større homogenitet.

- Vi gikk til SEI og valgte Product Line Practise som inspirasjon. Før var utviklingen drevet av krav fra salgssiden. Vi satte på folk, men alt skulle vært gjort i går, forklarer Dalip Dewan.

SEI, Software Engineering Institute ved Carnegie Mellon jobber med å¨utvikle god praksis på en rekke områder som styring av utviklingsprosjekter, analyse og kontroll av funksjonelle krav i systemer og bedre oppkjøpsprosesser.

Produktlinje-strategi går på mest mulig gjenbruk av komponenter, satt sammen slik at produktene får hver sin egenart. Også Avanade, Accentures programvareselskap for kundeløsninger basert på Microsofts programvare jobber etter denne strategien.

Oracle har etter oppkjøp av to store leverandører av forretningssystemer satt i gang sitt restruktureringsarbeid hvor neste generasjon Fusion-applikasjoner skal settes sammen av de beste modulene.

Les mer på neste side!

Utvikling