Utviklingen går saktere

Mens datatrafikken i telenettene lenge økte med 100 prosent i året, er den årlige veksten nå nede i 50 prosent.
Det gjør at Telenor bygger minst mulig nytt, og heller satser på å øke fyllingsgraden. Kapasiteten i kablene skal utnyttes bedre.

Krisen i telebransjen har bremset teknologiutviklingen. Mange av de mest fremtidsrettede løsningene er lagt på is hos leverandørene. Blant annet har en gått bort fra optiske svitsjer, og omformer som før lys til elektriske signaler i svitsjene.

Fsn-prosjektet (full service network) hvor Telenor i samarbeid med Cisco gjorde forsøk med å samle alle tjenester i ett ip-nett, har rent ut i sanden. Få tror nå at det er hensiktsmessig å samle alt fra mobilsamtaler til datatrafikk i ett nett.

Nå er rpr (Resilient Packet Ring), en teknologi som gjør Ethernet mer robust gjennom bruk av ringer i stedet for stjernestruktur, og gmpls (Generalised Multiprotocol Label Switching) i skuddet. Telenor vurderer rpr, og satser alleredefor fullt på gmpls.

I vanlig Ethernet analyseres ip-adressene i ruterne før pakkene sendes videre. Med gmpls styres trafikken helt ned på fysisk nivå. Ved å sette opp kanaler ende-til-ende, kan ip-pakkene sendes rett igjennom ruterne uten å bli pakket opp.