Uviss fremtid for Nor-Cargo Data

Uviss fremtid for Nor-Cargo Data

Posten vil kjøpe transportselskapet Nor-Cargo. I verste fall kan 22 ansatte i datterselskapet Nor-Cargo Data miste jobben eller bli flyttet.
Kjøpet av Nor-Cargo er et ledd i Postens satsing mot å bli totalleverandør av logistikktjenester i Norge. Nor-Cargo Data ble i 1988 etablert som eget selskap for å ivareta it-interessene for konsernet Nor-Cargo og samarbeidende selskaper.

Dataselskapet har i dag 22 ansatte i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo. Hovedkontoret er i Tromsø. I forbindelse med at Posten kjøper Nor-Cargo-konsernet kan dette få negative følger for Nor-Cargo Data, som er betydelig mindre enn Postens eget it-selskap, Ergo Group.

Mye samordning

Ifølge konsernsjef i Posten, Kaare Frydenberg, skal Nor-Cargo og Posten hente ut synergier og stordriftsfordeler. Det skal gjennomføres en omfattende samordning. Kuttene og endringene som Nor-Cargo har vært gjennom de siste årene, skal fortsette.

-- Jeg kan bekrefte at vi vil se på mulige sammenslåinger mellom overlappende selskaper og administrasjonsfunksjoner i både Posten og Nor-Gargo. Vi vil først vurdere hva som skal gjøres med produkt- og markedssiden. Men ganske raskt vil vi etablere en felles gruppe fra Posten, Ergo Group og Nor-Cargo som skal vurdere hva som skal skje med Nor-Cargo Data. Jeg vil ikke spekulere i hvilken løsning vi til slutt velger. Jeg holder alle muligheter åpne, sier informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme i Posten til Computerworld.

Har kuttet allerede

Oppgavene til Nor-Cargo Data er knyttet til drift og brukerstøtte for sentrale systemer for godstransport, logistikkløsninger for gods samt sikkerhet og overvåkning av omfattende kommunikasjonsløsninger.

Selskapet har allerede vært gjennom en stor omstrukturering. På to år har de klart å få ned it-bemanningen fra 38 personer til 22 årsverk.

De har dessuten fått ned de årlige it-kostnadene i Nor-Cargo med nesten 30 prosent og disse kostnadene utgjør nå kun 1,5 prosent av totalomsetningen i konsernet.

Skepsis til Posten

-- Det er selvsagt delte meninger og skepsis om Postens kjøp av Nor-Cargo blant de ansatte. Selv mener jeg oppkjøpet kan være bra for oss ettersom Nor-Cargo har spesialkompetanse på drift og mobilteknologi knyttet til våre forretningskritiske applikasjoner og løsninger. At vi nå får tilgang til et miljø som både er større og har kompetanse vi mangler, ser jeg på som positivt, sier administrerende direktør Tommy Sivertsen i Nor-Cargo Data.