Valgfriheten hemmer valget!

Valgfriheten hemmer valget!

Det er ikke Cisco som binder kundene, men kundene som binder seg til Cisco.
Leste med interesse i Computerworld av 24. september at Arne Søiland anbefaler norske bedrifter å ikke satse alt på Cisco. Selv om jeg jobber i D-Link, som i likhet med Cisco utvikler og selger nettverk- og kommunikasjonsutstyr, kunne jeg ikke dy meg for å kommentere denne artikkelen.

Cisco er utvilsomt en industri-suksess uten sidestykke, så vel nasjonalt som internasjonalt.

Fra den spede start på 80-tallet med salg av noen få rutere, har Cisco i dag en unik posisjon som en total infrastruktur leverandør til store og mellomstore bedrifter. Til dels skyldes denne suksessen gode produkter, evne til å levere produkter i takt med etterspørsel fra markedet, gode og mange medarbeidere - men ikke minst det faktum at de aller fleste konkurrentene har gjort en elendig jobb med å gi Cisco tøff konkurranse.

Min påstand er ikke at Cisco forsøker å binde kundene - men at mangel på langsiktige og gunstige alternativ har gjort det trygt for kundene å binde seg til Cisco. Der Cisco ansetter for å øke fokus mot sine kunder, trekker konkurrentene enten medarbeidere eller produkter ut av markedet. Ingen norsk it-ansvarlig mottar kritiske kommentarer hvis han eller hun velger Cisco som infrastrukturleverandør.

Det er ditt valg.Vi lever i et fritt marked, hvor markedskrefter, teknologiutvikling, tilbud og etterspørsel styrer den eller de retningene markedet tar. Systemintegratorer og nisjeleverandører klager over pressede marginer, men er takknemmelige for de inntektene de får på tjenestesiden. Kundene klager over høye priser, men står fritt til å vurdere andre alternativer. Og leverandører står fritt til å konkurrere der hvor de mener det er hensiktsmessig og gunstig.

I lys av nye økonomiske krav, raskere avkastning på investeringer, og et stadig økende behov for mer avansert infrastruktur, tror jeg det er fult mulig for andre leverandører å hevde seg i det norske markedet, man må bare være LITT bedre enn konkurrenten(e) - på ett eller flere områder. Og man må nødvendigvis være det over lengre tid! Det kreves tålmodighet og langsiktighet, og er overhodet ikke en enkel jobb - men det er fullt mulig!

Jeg ser ikke på D-Link som en Cisco-konkurrent, da vi først og fremst posisjonerer oss mot konsument- og SMB markedet. Innen trådløs teknologi er vi godt kjent og innehar en sterk markedsposisjon. I løpet av 2004 har vi lansert mange nye produkter innen teknologiområder som svitsjing og sikkerhet, og fremstår i dag som en meget komplett infrastruktur leverandør, hvor forhold mellom funksjonalitet, ytelse og pris er spesielt tilpasset norske SMB bedrifter.

Fremtiden vil vise om vi klarer å bygge tilsvarende tillitt og langsiktige kundeforhold, slik at valgfriheten blant norske bedrifter blir større.

Hans-Petter Hansen,
market and business development manager, D-Link Norge