Vannmåling på web

Vannmåling på web

Norske Sysco benytter et hittil ukjent Oracle-produkt for å lage en webbasert løsning for innrapportering av vannmålinger.
Sysco håper å få alle norske vannverk på kundelisten etterhvert. Prosjektet er støttet med offentlige forskningskroner, og utviklingen har skjedd i samarbeid med Mattilsynet og vannverkene i Karmøy og Haugesund kommuner.

Sysco holder til på Karmøy, og er et relativt nyetablert it-firma med høy Oracle-kompetanse.

-- Dersom kommunene som tar i bruk systemet bestemmer seg for å gjøre det offentlig tilgjengelig for publikum, åpner systemet for at folk selv kan gå inn på kommunens hjemmeside og sjekke vannkvaliteten. Det kan for eksempel være data om ph-verdien akkurat i det området hvor de bor, sier Frank Vikingstad, daglig leder i Sysco.

Aqualytica

Systemet har fått navnet Aqualytica og er nå inne i en pilotfase. Sysco har også begynt posisjoneringen overfor andre vannverk i Norge.

-- Vi skal nå markedsføre og videreutvikle Aqualytica. Dersom responsen i markedet er god, kan det også resultere i nye arbeidsplasser, sier Vikingstad.

Aqualyticas bruksområde er ikke bare å overvåke vannkvaliteten på forsyningsnettet til enhver tid. Systemet er utviklet for at vannverk skal kunne registrere og oppbevare måle- og analysedata om vannkvaliteten på en oversiktlig og rasjonell måte. Det er snakk om data som lagres for innrapportering til myndigheter.

Html db

Som utviklingsverktøy har Sysco benyttet et verktøy fra Oracle som av mange karakteriseres som en godt bevart hemmelighet. Sammen med siste versjon av selskapets database følger Html db med gratis. Det sies også at verktøyets målgruppe kanskje er de som bruker Microsoft Access i dag.

Frank Vikingstad mener å være den første i Norge som oppdaget Html db, og han mener det kanskje er spesielt interessant for Norge.

-- Vi har mange små bedrifter i Norge. De har ikke råd til å forholde seg til dyre utviklingsverktøy. Dette kan være et alternativ. Vi har brukt Html db i vår utvikling av vannverks-systemet. Vi har selv satt opp en Oracle-server og kan dermed drifte applikasjonen som en tjeneste, forklarer Vikingstad.