Vant SAP-kontrakt med Bladcentralen

Vant SAP-kontrakt med Bladcentralen

Ementor har vunnet en kontrakt om levering av SAP-løsning til Bladcentralen. Avtalen har en verdi på fire millioner kroner.

Avtalen omfatter programvare, konsulenttjenester og integrasjon til eksisterende systemer. Avtalen inkluderer oppsett av økonomisystem og inngående/utgående logistikk. Bladcentralen distribuerer og markedsfører lesestoff til et stort antall forhandlere i Norge og er avhengig av gode systemer for økonomi og logistikk. Den nye SAP-løsningen skal bidra til forenkling av en rekke forretningskritiske prosesser. - Ementor ble valgt ut fra en totalvurdering, der elementer som funksjonell kravoppfyllelse, gode referanser, sikre leveranser og teknologisk løsning var viktige kriterier, sier Paul Brede Fløholm, økonomidirektør i Bladcentralen.

- Dette er en betydningsfull leveranse, ikke bare med tanke på dette oppdraget, men også sett i lys av vår satsning innenfor handelssegmentet i tiden fremover. Vi er stolte over at våre SAP-løsninger innehar den fleksibilitet og raske leveringsevne som kreves i denne sektoren, sier Tom Georg Olsen, direktør Business Solutions i Ementor Norge AS.