Var redd for å stryke

Var redd for å stryke

Daglig leder Bernt Nilsen i Datakortet as fikk bestått og var glad for det. Resten av it-avdelingen i Datakortet skal også testes.
Bernt Nilsen er daglig leder i Datakortet, en sertifiseringstest for vanlige databrukere tatt i bruk for å dokumentere datakunnskapen. Han fikk EUCIP-stafettpinnen av it-direktør Henry Karlsen i Umoe Catering, og scoret mer poeng en de 60 som er kravet for å bestå en deltest.

-- Er du fornøyd med resultatet, og delresultatene?

-- Ja, jeg må vel si det. Jeg var litt redd for å stryke, det må jeg innrømme.

-- Synes du testen var relevant, med andre ord gir den et bilde på kompetansen du besitter?

-- Det synes jeg. Jeg er jo sivilingeniør og har jobbet mange år i bransjen. Jeg burde absolutt vite mye om dette som en it-generalist.

-- Hvilket spørsmål la du spesielt merke til, synes var dumt eller vanskelig?

-- Jeg kan vel nevne noen trebokstavsforkortelser, som det er mange av i bransjen, jeg ikke kjente til. Det var vanskelig. Det kunne vært begrep jeg kjente innholdet av, men som jeg ikke kunne svare på.

-- Hva synes du om en slik test for å få et felleseuropeisk stempel på it-relatert kompetanse?

-- Jeg synes den er relevant. Hvis jeg skulle ansette en it-sjef ville jeg vært tryggere hvis han hadde tatt disse testene. Jeg tror slike tester er viktige. Vi har sett effekten på Datakortet. Jeg synes en slik normert test og fagplan er viktig. Man skal jo igjennom et pensum, og får en bekreftelse som jeg synes er viktig.

-- Kommer dere til å ta den i bruk internt?

-- Vi har fire på it-avdelingen hos oss og de skal testes. De har fått fagplanen til gjennomsyn nå.

-- Hvem utfordrer du til å ta testen?

-- Utfordringen går til avdelingsdirektør Fred-Arne Ødegaard i Nærings- og handelsdepartementets avdeling for it-politikk.