Variabel it-kostnad etter behov

En bedrifts it-behov varierer. Kostnadene er likevel de samme hver måned. Norske Systemarkitekter (NSA) synes dette er unaturlig.
It-behovene i mange bedrifter et styrt blant annet av sesongmessige variasjoner. Et crm-system som virker viktigst i forbindelse med markedsføringskampanjer og et stabilt økonomisystem er sentralt i forbindelse med regnskapsavslutning.

It-behovene - være seg linjekapasitet, behov for support-tjenester eller viktigheten av oppetid - kan også endre seg i forbindelse med opp- eller nedskaleringer i selskapet.

Både selskaper som drifter sine it-systemer selv og virksomheter som har satt bort it-driften til andre, må som regel likevel forholde seg til de samme kostnadene fra måned til måned.

Norske Systemarkitekter (NSA) vil belyse denne problemstillingen.

-- Vi synes ikke det er naturlig med en fast pris hele kontraktsperioden og ønsker å tilby kundene en mer dynamisk modell. Derfor legger vi opp til at kundene selv kan tilpasse tjenestenivået etter behov og betale deretter, sier direktør for outsourcingstjenester, Svein Roger Bergsli.

-- Jeg tror ikke det er mange som kan tilby en like fleksibel tjeneste som oss, sier Bergsli.

Kunden velger beredskap

NSA tilbyr sine kunder å påvirke prisbildet på outsourcingstjenestene basert på tre ulike parametere. Den første er arbeidsmengden, det vil si hvilke prosesser og løsninger som aktivt skal bli overvåket av NSA.

Den andre går på responstiden som er tiden det tar før et problem oppstår, til NSA garanterer at de har folk på jobben Dette kan variere fra en time til en dag. Det siste momentet er hvilken beredskap NSA skal stille. Dette kan variere fra normal arbeidstid opp til en beredskap 24 timer syv dager i uken.

Regulering av de ulike parametrene gjør kunden i et web-basert grensesnitt. Endringer registreres den 20. i hver måneden, slik at faktureringen til enhver tid baseres på det gjeldende tjenestenivået.

Gir aktive kunder

Bergsli mener NSAs outsourcingsmodell gir kundene mange fordeler. Hvis kunden inntar en aktiv rolle øker besparelsene. Det er et godt incentiv for den aktuelle bedriften til å legge opp til en proaktiv it-strategi.

-- Vår modell er mest optimal for kunder som selv tar et ansvar for å justere tjenestenivået. Vi garanterer en reduksjon av driftskostandene på 20 prosent på våre outsourcingstjenester. For de som inntar en aktiv rolle blir det raskt mere, sier Bergsli.

NSA har i dag rundt 30 outsourcingskunder. Blant disser er Findexa, VG, Trygderetten, Hærens Forsyningskommando, Bravida og Telenor.

-- Vi har hatt et par år med tungt marked, men har merket en positiv trend de siste par månedene både innen forvaltning- og på konsulentsiden. Målet vårt er å få inn tre større kontrakter i løpet av året, sier Bergsli.