Varlser bønder på nett og mobil

Som eneste land i verden, har Norge i dag et samlet meldingssystem for skadefare på frukt- og bærplanter, korn, potet og grønnsaker.

Planteforsk har utviklet et system hvor bønder varsles om skadefare på avlingene med meldinger over internett og mobil. -- Dette skal hjelpe bøndene å redusere bruken av sprøytemidler, sier prosjektleder i Planteforsk, Christian Brevig, til Sandefjords Blad.

Sammen med Vesfold forsøksring og lokale gårdbrukere, har Planteforsk laget en internettside og en mobilmedlingstjeneste. Lokale automatiske værstasjoner sørger for at Planteforsk sine nettsider gir presis informasjon til enhver tid.

I Norge er det 60 slike værstasjoner, hvorav fem i Vestfold.