Varsler CMS 2002

Microsoft kunngjorde denne uken Content Management Server 2002, siste oppgradering av content management-systemet de kjøpte fra Ncompass Labs i 2001.

Den nye utgaven samstiller CMS med andre Microsoftprodukter, som Visual Studio .Net og andre .Net-servere.

Produktet vil ha utvidet støtte for XML-kodet innhold og XML-basert utveksling mellom applikasjoner, og skal også tilby en plug-in for Microsoft Word.