Historisk norsk kjøpekraft i USA

Historisk norsk kjøpekraft i USA

KRONIKK: Kronen står sterkt, og reisebyråene varsler over 20 prosent vekst i USA-trafikken mot sommeren. Men USA har blitt billig også for norske bedrifter.

Det er lett å se seg blind på dårlig USA-nytt. National Venture Capital Association presenterte nylig en nedslående rapport: For de første tre månedene i 2008 var det kun fem av de nye børstnotere selskapene som hadde venture-finansiering. Wall Street hadde til sammenligning 31 bare siste kvartal 2007.

Investeringselskapet ChangeWave har også kommet med dårlige nyheter. I en undersøkelse basert på tilbakemeldinger fra 2013 it-ledere oppgir 73 prosent at it-investeringene er redusert i første kvartal. For andre kvartal forventer 15 prosent en økning, 43 prosent uendrede investeringer og de resterende (42 prosent) en reduksjon. For andre halvår i 2008 forventer 19 prosent en økning og 20 prosent en reduksjon.

Ikke berørt

Gode nyheter får ikke samme mediefokus. Den siste tiden har flere it-lokomotiver vist framgang: Google har ikke blitt særlig negativt berørt av et usikkert forbrukermarked, mens IBM og Intel er differensierte nok på verdensbasis. For Google, med sin andel på nær 60 prosent av markedet for internettsøk, har spesielt klikk-annonser fått et oppsving med 20 prosent i første kvartal. At gigantene gjør det bra er godt nytt for mange underleverandører.

Siden panikktilstandene for noen uker tilbake har S&P 500 hatt en økning på 7,1 prosent. Industri-produksjonen hadde en økning på 0,3 prosent siste måned. Det var forventet negative tall. Enkelte segmenter er dessuten også i klar positiv vekst. Markedet for spillsystemer har vokst med 34 prosent bare i mars.

Muligheter for norske selskaper

Hva betyr dette for norske selskap? USA er sammensatt. I nedgangstider legges grunnlaget for gode år. Nå har norske selskaper en god mulighet til å utnytte markeder i ubalanse. Større anskaffelser i USA og etableringsarbeid kan bli lønnsomt. Med rekordsterk norsk kjøpekraft kan dette være tiden for å bygge et "business case" i USA. Norske it-selskaper er mer modne for internasjonalisering enn før og 2008 kan være historisk god timing.

Levekostnadene i USA er markant redusert, målt mot norske forhold. Arbeidskraft er rimeligere. Med frykt for resesjon forventes lønnsøkningen å være moderat, og sterk krone gjør allerede ansettelser nær 20 prosent rimeligere enn kun noen måneder tilbake. En oppgang i dollaren vil nok komme, men de siste tre årene har den gått jevnt nedover.

Etablering av toppklasse "advisory board" kan gjøres til bedre betingelser enn på lenge. Et sterkt "advisory board" kan betale seg i posisjonering mot amerikanske investorer og partnere på sikt. Norske selskaper trenger heller ikke være "underdog" mot amerikanske selskaper. Lavere verdsetting av amerikanske selskaper gjør joint-ventures og store anskaffelser attraktivt. For mindre selskaper kan norsk kjøpekraft også komme til nytte ved rimeligere selskapsetablering, bruk av lokale juridiske tjenester og kjøp av ekspertkompetanse.

Det krevende markedet i USA har også medført at amerikanske selskaper og ledere har blitt mer ydmyke og mer villige til å tenke globalt. Dersom satsningen i tillegg gjøres i markeder som har vekst kan dette gi et ideelt utgangspunkt for langsiktig posisjonering i USA.

Jone Smedsvig

Veien ut

Jone Smedsvig bor i San Diego, California og jobber som rådgiver for norske teknologiselskaper som ønsker å etablere seg i USA. Smedsvig har en dobbel mastergrad i business og teknologiledelse, med blant annet MBA fra MIT, og har de siste seks årene jobbet i USA med internasjonalisering av norske selskaper.

I kommentarserien "Veien ut" vil han i samarbeid med IKT Norge dele sine erfaringer i forhold til suksessfaktorer for internasjonalisering av norske selskaper, samt identifisere nye muligheter som dukker opp.

Les om:

Veien Ut