Medgang i motgang

Medgang i motgang

KRONIKK: Dagens depressive verdensbørs kan en miste både mot og retningssans, men gir store muligheter for å lykkes på sikt.

I et opphetet boligmarked selges gjerne boliger over en helg eller uke. Det gir mindre behov for gode selgere eller gode prospekter. I tider der tilbudet er større enn etterspørselen, må det legges mer arbeid ned i å gjøre et prospekt attraktivt. Megler, bolig og salgsdokumenter må få et kvalitetsløft. De som tar denne utfordringen, har mulighet for suksess når andre møter motgang.

Teknologibedrifter møter samme utfordring. Spennende teknologi eller produkter må jobbes hardere med. Investorer trenger mer og bedre gjennomarbeidede data og planer. Det gjør også partnere.

Hvordan skal teknologien skaleres? Hvordan skal en nå ut til nye kunder eller markeder? Hvilken organisasjon må til for å støtte vekst? De som prioriterer å legge mer ressurser i arbeid som tidligere ikke var like kritisk, kan nå finne nye posisjoneringsmuligheter.

Godt håndverk

Framover vil flere sette bremsene på. De vil vente og se på utviklingen, på hvordan USA påvirker Europa og på hvordan endring i norsk økonomi påvirker egen virksomhet. Paranoia kan være bra, fordi den kan framtvinge bedre strategiprosesser internt. Grundighet og analyse kan gi kontrollerbar risiko.

Selv for selskaper som søker lavere internasjonal vekst, kan det nå være tid for å legge nye strategiske føringer. Kaos krever ny fokus på stabilitet og langsiktighet. Internasjonalt er det for mange som tar snarveier. Nå er tiden inne for å prioritere godt håndverk og konservativ forretningspraksis. Nye finansielle modeller for vekst har vist seg å bygge på sandgrunn.

Strategisk jobbing kan betale seg når tilgangen på kapital på sikt tar seg opp. Framfor å skrinlegge prosjekter kan disse jobbes med i en tørkeperiode. Ved bedre vilkår kan de som har brukt tiden bevisst, treffe den nye bølgen.

Mindre konkurranse

Når flere sitter på gjerdet, gis det dessuten muligheter for å dra nytte av mindre konkurranse. Selv om etterspørselen reduseres, gis det muligheter når også tilbudet reduseres i samme eller større grad. Færre leverer inn prospekter for å oppnå finansiering og færre tenker på å starte nye internasjonale prosjekter.

Det gir mer oppmerksomhet til dem som prøver seg. Når dette kombineres med riktig og grundig jobbing med å utvikle et attraktivt forretningsprospekt, kan motgang gi medgang for smarte opportunister.

Stort sett vil det likevel være "business as usual". Bankene må fortsatt låne ut penger. Investorer vil investere, og meglere vil forhandle nye avtaler. De betydelige strukturelle endringer som skjer skal ikke undervurderes. Men for mange blir endringene mindre dramatiske enn dommedagsprofetene spår.

Muligheter

Vi har sett det før. Lav oljepris ga for noen år siden et skred av oppsigelser i oljebransjen. De samme menneskene ble senere engasjert som dyre konsulenter så snart prognosene bedret seg. Dette førte til tap for selskapene og ble en belastning for ansatte som måtte etablere seg som konsulenter.

Nytenkende og langsiktig forretningsdrift med fokus på godt håndtverk er veien å gå. Det kan gi muligheter selv i disse tider.

Jone Smedsvig

Veien ut

Jone Smedsvig bor i San Diego, California og jobber som rådgiver for norske teknologiselskaper som ønsker å etablere seg i USA. Smedsvig har en dobbel mastergrad i business og teknologiledelse, med blant annet MBA fra MIT, og har de siste seks årene jobbet i USA med internasjonalisering av norske selskaper.

I kommentarserien "Veien ut" vil han i samarbeid med IKT Norge dele sine erfaringer i forhold til suksessfaktorer for internasjonalisering av norske selskaper, samt identifisere nye muligheter som dukker opp.

Les om:

Veien Ut