Møteplasser - et spørsmål om tid

Møteplasser - et spørsmål om tid

KRONIKK: Gründere med internasjonale amibisjoner har en rekke muligheter for å orientere seg internasjonalt. Utfordringen er å forstå hvilke møteplasser som er til virkelig nytte.

I Norge har vi inkubatorer i de største byene. Landsdekkende såkornfond finner du i alle universitetsbyene. En rekke andre byer og distrikter har også regionale såkornfond. Innovasjon Norge har 17 kontorer spredt utover landet. Connect Norge, IKT Norge og Seedforum er sterke på østlandsområdet, men har også forgreininger nasjonalt. I tillegg finnes en rekke konsulent-, markeds-, og analyseselskap som gjerne vil hjelpe til. De fleste selskaper i tidlig oppstart kommer i berøring med flere av disse miljøene. Først som møteplass, dernest som mulige samarbeidspartnere.

Såkornfondene representerer over to milliarder kroner i forvaltningskapital og investerer i noen hundretalls bedrifter. I 2008 blir et nytt sen-såkorn selskap etablert i Trondheim, dette alene vil ha nye 2,2 milliarder kroner i forvaltningskapital. Innovasjon Norge har også bredde, godt over 12 000 selskaper benytter hvert år ulike ordninger. Selv dem uten kapital skilter til muligheter for å skaffe det. Connect Norge hevder å ha bidratt til å hente inn over 700 millioner kroner i kapital til selskaper som har benyttet deres ekspertpaneler. Seedforum, som også jobber med tusenvis av selskaper, trekker fram tall på suksessgrad. I tillegg følger medlemsorganisasjoner som representerer spesielle fag- og bransjeinteresser, IKT Norge med bred deltakelse fra ikt-sektoren er et eksempel.

Viktig sparring

Hvilken møteplass er da viktigst? Svaret vil avhenge av ambisjonsnivå, sektor og lokasjon til selskapet som stiller spørsmålet. Like kritisk er spørsmålet om tid. Medlemsorganisasjoner er ofte langsiktige. En tidlig tilknyttning kan gi gode PR- og nettverksmuligheter. Innovasjon Norge er, i tillegg til Forskningsrådet, den viktigste kanalen i virkemiddelapparatet. De "flinkeste i klassen" benytter seg gjerne av fem til åtte støtte- og rådgivningsordninger, alt fra etableringstilskudd, støtte til internasjonalisering, delfinansiering av partnerskap og rådgivning fra hjemme- og utekontor. Et slikt løp går over flere år.

Seedforum og Connect kan spille en rolle i å forberede selskaper. Begge tilbyr viktig sparring, spesielt har Connect et nyttig og skreddersydd ekspertpanel. I en tidlig fase testes man på produkt, marked, organisasjon, økonomi og internasjonalisering. Såkornfond satser på de meste kommersielle, deretter overtar ventureselskapene.

Middels eller godt?

Krevende bestillere får mest ut av møteplassene og rådgiverne. Det er viktig å se muligheter med hver kanal, men også begrensningene. Still kritiske spørsmål: Hvordan kan jeg få en forsmak på tilbudet? Hva kreves egentlig av egeninnsats? Hvilke konkrete resultater vil jeg oppnå? Hvordan kan jeg kombinere flere eksterne tilbud? Hvem liker jeg å jobbe med? Hvem tenker langsiktig og mest mulig likt min bedrift?

Slike tilsynelatende trivielle spørsmål skiller brutalt på om man har et middels utbytte eller et svært godt resultat. Når det kommer til internasjonalisering må man spørre seg: Hvem har jobbet i utlandet med suksess? Er erfaringen relevant? Mange bommer på detaljene. Det blir nemlig ikke lettere når en skal jobbe med internasjonale miljø.

Jone Smedsvig

Veien ut

Jone Smedsvig bor i San Diego, California og jobber som rådgiver for norske teknologiselskaper som ønsker å etablere seg i USA. Smedsvig har en dobbel mastergrad i business og teknologiledelse, med blant annet MBA fra MIT, og har de siste seks årene jobbet i USA med internasjonalisering av norske selskaper.

I kommentarserien "Veien ut" vil han i samarbeid med IKT Norge dele sine erfaringer i forhold til suksessfaktorer for internasjonalisering av norske selskaper, samt identifisere nye muligheter som dukker opp.

Les om:

Veien Ut