Planlegging for suksess

Planlegging for suksess

KRONIKK: Risikoen for å mislykkes bør gjøre planlegging bli en viktigere disiplin for entreprenører med vekstambisjoner.

Forretningsplanen er ofte det viktigste dokumentet for en gründer de første årene. Siden blir den mindre og mindre brukt. Forretningsplanen burde være et levende dokument. Men utgangspunktet er ofte feil. Mange utarbeider en forretningsplan for å hente inn penger. Det blir for snevert. Forretningsplanen må også være et ledelsesverktøy. Spesielt er dette viktig for selskap som involverer ressurser på ulike steder, for eksempel flere kontinenter, land eller regioner.

Her kan forretningsplanen virke samlende. Den skaper transparens og et felles grunnlag å handle ut fra. Det kan være like viktig å få fram holdninger og verdier som tall og kalkyler. God disiplin kan oppnås med en handlingsorientert plan. Men den bør også inspirere til videreutvikling. En god foretningsplan har langsiktige linjer.

Økonomi

Økonomidelen av en forretningsplan blir ofte ikke prioritert sterkt nok. Økonomiske konsekvenser og kalkyler bør være en del av planen. Prosa om markedspotensiale og produktegenskaper er bra, men forretningsplanen må få dette ned på et praktisk plan. Hvor kommer de første ti kundene fra? Hva betaler de? Hvordan gir de løpende inntekter etter første salg? Hva koster det å få kundene? Hvordan oppnås vekst?

Ved manglende fleksibilitet skapes et skrivebordsdokument. De fleste bommer på ambisjonsnivå. Vekst kan gå raskere eller langsommere enn beregnet. Med to-tre scenarier kan en treffe såvel investorer som tenker internasjonalt, som mindre ambisiøse investorer. Når marked, teknologi, organisasjon og økonomi behandles i flere scenarier, oppnås fordeler. Forretningsplanen trenger ikke skrives på ny dersom en bommer på ambisjonsnivå. Troverdigheten styrkes når en ikke trenger å gjøre store omskrivinger. Tidsmessig spares mye på å utvikle scenariene helt fra starten. En gjennomarbeidet og dynamisk plan gir også mulighet for aktiv og langsiktig bruk, ikke bare for innhenting av kapital.

Utvikling

Forretningsplanen suppleres gjerne med vedlegg eller enkeltstående operative planer. Erfaring viser at disse ofte blir ubalanserte. Planer for teknologiutvikling gjøres mer detaljerte enn for eksempel planer for salg og merkevarebygging eller plan for internasjonal ekspansjon. De fleste som prøver seg på innhenting av internasjonal kapital, feiler fordi forretningsplanen ikke har tilstrekkelig lokal forankring. Den blir for norsk. Ambisjonsnivå, referanser og kompetanse baseres på norsk virkelighet. Amerikanske investorer har gjerne et annet perspektiv.

En god forretningsplan skal være dynamisk. Den kan med fordel deles opp i flere deler: teknologi, økonomi, strategi og operativ virksomhet. Hele ledelsen må engasjere seg, og det er viktig med eksterne ekspertutalelser. Ekstern validering gir økt troverdighet mot potensielle investorer. Det er like viktig er dette kan gi raskere og bedre innsikt i forhold som kan være avgjørende for suksess. En god forretningsplan kan være et av de viktigste verktøyene entreprenøren har for å overleve de kritiske første fem årene.

Jone Smedsvig

Veien ut

Jone Smedsvig bor i San Diego, California. og jobber som rådgiver for norske teknologiselskaper som ønsker å etablere seg i USA. Smedsvig har en dobbel mastergrad i business og teknologiledelse, med blant annet MBA fra MIT, og har de siste seks årene jobbet i USA med internasjonalisering av norske selskaper.

I kommentarserien "Veien ut" vil han i samarbeid med IKT-Norge dele sine erfaringer i forhold til suksessfaktorer for internasjonalisering av norske selskaper, samt identifisere nye muligheter som dukker opp.

Les om:

Veien Ut