Vekst i Ementor

Vekst i Ementor

Ementor omsatte for 8,1 prosent mer i første kvartal 2004 enn tilsvarende periode i fjor. Resultatet ble negativt.
Ementor kunne vise til en vekst på 8,1 prosent i første kvartal 2004. Totalt omsatte selskapet for 1.284 millioner kroner. Ifølge en børsmelding fra selskapet viste omsetningen fra konsulent, tjenester og produkter en økning i forhold til første kvartale 2003.

Bruttomarginen havnet på 38,3 prosent, noe som er en nedgang i forhold til første kvartal for et år siden da denne marginen var på 40,8 prosent. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere marginer på produktsalget. I forhold til fjerde kvartal 2003, økte bruttomarginen og det skyldes en lavere andel produktsalg, ifølge selskapet.

Driftskostnadene lå på samme nivå som samme periode for et år siden.

EBITA, driftsresultatet før nedskrivninger, forbedret seg fra minus 16,5 millioner i første kvartal 2003 til minus 2,3 millioner kroner i første kvartal 2004. Det skyldes forbedringer av driften i Norge og Sverige. Kun Finland rapporterer om nedgang. Samtidig er driftsresultatet redusert fra fjerde kvartals 2,6 millioner i fjor, grunnet lavere fortjeneste i Norge og Finland.

For fremtiden uttaler styret i selskapet at "selskapet er godt posisjonert for vekst i et sterkere marked".